ME is de afkorting van myalgische encephalomyelitis. Myalgie betekent spierpijn, encephalomyelitis ontsteking van hersenen en ruggenmerg. CVS betekent chronisch vermoeidheidsyndroom. In de media duikt regelmatig de term 'vermoeidheidsziekte' op, die evenals CVS een verkeerde indruk wekt van de ziekte. Vermoeidheid komt bij veel aandoeningen voor. Bovendien is er per definitie veel meer aan de hand dan alleen vermoeidheid. In de medische wereld heeft de naam CVS die van ME grotendeels verdrongen, al is bij ME sinds enige tijd een come back onder deze naam waarneembaar. Onder patiënten en bij het publiek staat de ziekte vooral bekend als ME. Sommige wetenschappers maken onderscheid tussen ME en CVS. De patiëntenorganisaties gebruiken voor de ziekte de aanduiding ME/CVS. Hiermee wordt in het midden gelaten of deze beide termen exact hetzelfde zijn. In de zomer van 2011 heeft een grote groep onderzoekers uit 13 verschillende landen duidelijke diagnosecriteria voor ME opgesteld en gepleit om voortaan (weer) van ME te spreken voor deze ziekte en de naam CVS voor deze groep te verlaten.

Voor meer medisch-wetenschappelijke informatie: klik hier

Argumenten tegen CGT en GET op een rijtje (1 augustus 2018)
Myalgische Encefalomyelitis. Volwassenen en kinderen. Internationale Consensushandleiding voor artsen (alleen voor donateurs)
Internationale Consensus Criteria voor ME (alleen voor donateurs)


Twee categorieën boeken:

- Boeken over leven met ME en CVS
- Boeken met meer wetenschappelijke informatie

Dit wil niet zeggen dat er altijd een scherpe grens valt te trekken. Juist omdat er nog veel niet bekend is over de oorzaak en de behandeling van ME en CVS spelen ervaringen van patiënten een belangrijke rol in de verkenning van het onderwerp.