Argumenten tegen CGT en GET op een rijtje (1 augustus 2018)
Myalgische Encefalomyelitis. Volwassenen en kinderen. Internationale Consensushandleiding voor artsen (alleen voor donateurs)
Internationale Consensus Criteria voor ME (alleen voor donateurs)


Twee categorieën boeken:

- Boeken over leven met ME en CVS
- Boeken met meer wetenschappelijke informatie

Dit wil niet zeggen dat er altijd een scherpe grens valt te trekken. Juist omdat er nog veel niet bekend is over de oorzaak en de behandeling van ME en CVS spelen ervaringen van patiënten een belangrijke rol in de verkenning van het onderwerp.