Donateurs zijn beter af

Misschien bent nog geen donateur van de Steungroep. Als dat zo is, dan mist u wel wat. Want als donateur van de Steungroep krijgt u belangrijke voordelen, zoals:

• - Gratis telefonisch advies (ook na het eerste contact);
• - € 5,- korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids;
• - Gratis gebruik van het online-programma 'Mijn Re-integratieplan' (in plaats van € 34,95).
• - Vier keer per jaar gratis ons blad Steungroepnieuws vers van de pers op de mat of in uw mailbox.
• - Toegang tot handige brochures en documenten zoals:
     Invulschema dagelijkse activiteiten 
     Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden
     Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV

Voor al deze voordelen betaalt u slechts € 20,- per jaar. Bovendien steunt u dan het werk van de Steungroep, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor ME/CVS-patiënten en rechtvaardige keuringen. Een organisatie als de Steungroep is nog steeds hard nodig!

Aanmelden

U kunt donateur worden door € 20,- (meer mag natuurlijk ook) over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476 t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van 'nieuwe donateur'.

U kunt de Steungroep machtigen om uw donatie automatisch te laten afschrijven. Dat laatste is voor u gemakkelijk en voor de Steungroep voordeliger. 

Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij uw bank terug te vorderen. U kunt uw machtiging op elk moment dat u wilt intrekken.

Bij zeer beperkte financiële draagkracht kan op speciaal verzoek een lager bedrag worden afgesproken. Deze verlaging van de standaardbijdrage kan alleen wanneer een (termijn)machtiging wordt afgegeven aan de Steungroep.

 

U kunt zich ook via dit aanmeldformulier aanmelden.