Donateurs zijn beter af

Misschien bent nog geen donateur van de Steungroep. Als dat zo is, dan mist u wel wat. Want als donateur van de Steungroep krijgt u belangrijke voordelen, zoals:

• - Gratis telefonisch advies (ook na het eerste contact);
• - € 5,- korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids;
• - Vier keer per jaar gratis ons blad Steungroepnieuws vers van de pers op de mat of in uw mailbox.
• - Digitaal toegang tot de volgende handige brochures en documenten:

          De laatste vier nummers van ons blad Steungroepnieuws
         
 Werk en inkomen bij ziekte
          TPS Handleiding voor de herkeuring
          TPS Aanvullingen en wijzigingen 2005.1
          Update keuringen juni 2008 - RMAO/C Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en Schattingsbesluit
          Invulschema dagelijkse activiteiten 
          Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden
          Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV
          Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV
          Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts
          Myalgische Encefalomyelitis. Volwassenen en kinderen. Internationale Consensushandleiding voor artsen
          
          Nederlandse vertaling van een Engelstalige handleiding, die in 2012 is gepubliceerd door een grote groep
          internationale experts op het gebied van ME. De diagnosecriteria van ME worden beschreven en daarnaast
          wordt uitvoerig ingegaan op mogelijkheden om symptomen van ME te behandelen. De tekst bevat schema’s
          die door behandelend artsen ingevuld kunnen worden. Er is tevens uitgebreid aandacht voor jongeren met ME

 

Voor al deze voordelen betaalt u slechts € 20,- per jaar. Bovendien steunt u dan het werk van de Steungroep, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor ME/CVS-patiënten en rechtvaardige keuringen. Een organisatie als de Steungroep is nog steeds hard nodig!

Aanmelden

U kunt donateur worden door € 20,- (meer mag natuurlijk ook) over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476 t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van 'nieuwe donateur'.

U kunt de Steungroep machtigen om uw donatie automatisch te laten afschrijven. Dat laatste is voor u gemakkelijk en voor de Steungroep voordeliger. 

Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij uw bank terug te vorderen. U kunt uw machtiging op elk moment dat u wilt intrekken.

Bij zeer beperkte financiële draagkracht kan op speciaal verzoek een lager bedrag worden afgesproken. Deze verlaging van de standaardbijdrage kan alleen wanneer een (termijn)machtiging wordt afgegeven aan de Steungroep.

 

U kunt zich ook via dit aanmeldformulier aanmelden.