Onder deze kop berichtte dagblad Trouw over een onderzoeksrapport op verzoek van de Tweede Kamer. Daarin staat dat er in de arbeidsongeschiktheidswetten (Wia, Wajong, Ziektewet), de Participatiewet, het persoonsgebonden budget (PGB) en de Toeslagenwet structurele knelpunten bestaan, waar burgers flink last van kunnen krijgen. De regelingen zijn veel te ingewikkeld, burgers krijgen vaak geen goed antwoord op hun vragen en vergissingen kunnen tot forse terugvorderingen en boetes leiden.