Onder deze kop berichtte dagblad Trouw over een onderzoeksrapport op verzoek van de Tweede Kamer. Daarin staat dat er in de arbeidsongeschiktheidswetten (Wia, Wajong, Ziektewet), de Participatiewet, het persoonsgebonden budget (PGB) en de Toeslagenwet structurele knelpunten bestaan, waar burgers flink last van kunnen krijgen. De regelingen zijn veel te ingewikkeld, burgers krijgen vaak geen goed antwoord op hun vragen en vergissingen kunnen tot forse terugvorderingen en boetes leiden. 


Trouw geeft een voorbeeld over de inlichtenplicht, dat velen met een WIA- of Wajonguitkering zullen herkennen:

“Arbeidsongeschikten moeten het doorgeven als hun gezondheidssituatie verandert. UWV controleert daar ook op, wat tot de nodige stress kan leiden. De onderzoekers vertellen hoe de chronisch zieke Yvonne (niet haar echte naam) dit ervaart: “Bij alles wat ik doe, vraag ik me af hoe het UWV dit tegen mij kan gebruiken. Als ik naar een vriendin ga om een kopje thee te drinken, ben ik bang dat het UWV zegt: ‘Als je naar een vriendin kunt, dan kun je ook werken.’ Of als ik een klein klusje doe in de tuin, dan denk ik: hoe moet ik dit uitleggen aan het UWV?””

De ministers van Gennip (Sociale Zaken) en Schouten (Participatie en Armoede) schrijven naar aanleiding van het onderzoek aan de Kamer dat er met volle overtuiging hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening en wet- en regelgeving.

Meer informatie:

burgers-zwaar-de-dupe-door-structurele-knelpunten-in-de-sociale-zekerheid

aanbieding-rapport-hardvochtige-effecten-van-overheidshandelen-voor-burgers-binnen-de-sociale-zekerheid