Vanwege een groot gebrek aan verzekeringsartsen zal het UWV de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van 60-plussers volledig overlaten aan arbeidsdeskundigen. Als de betrokken werknemer of diens werkgever daar bezwaar tegen maakt wordt alsnog een arts ingeschakeld. Niemand zou hierdoor een lagere uitkering moeten krijgen. Dat staat in dagblad Trouw. Onduidelijk is hoe omgegaan zal worden met medische gegevens van bedrijfsarts en behandelaars, die in principe alleen toegankelijk zijn voor een verzekeringsarts van het UWV. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangt graag informatie over ervaringen hiermee.

Zie:

het-uwv-schakelt-geen-arts-meer-in-bij-de-keuring-van-zieke-60-plussers~b68cd44a/

https://nos.nl/artikel/2441202-uwv-keurt-60-plussers-voorlopig-zonder-arts