Het oordeel van verzekeringsartsen is sterk bepalend voor UWV-besluiten over een WIA- of Wajong-uitkering. Het oordeel van andere ‘medisch deskundigen’ kan doorslaggevend zijn in een (hoger) beroepszaak. Aan de hand van het voorbeeld van ME/CVS pleit verzekeringsarts en jurist Jim Faas voor openheid over onderliggende, zeer uiteenlopende, visies.

Lees meer: https://www.jimfaas.nl/publicaties/bestuursorganen-en-bestuursrechters-weten-niet-wat-zij-niet-weten