Gisteren informeerde de minister van VWS de Tweede Kamer per brief over enkele belangrijke ME-zaken. Er kwam schriftelijk antwoord op de vragen die verschillende Kamerfracties hadden gesteld over de uitvoering van de motie Raemakers. Daarbij werd de voortgangsbrief van ZonMW van 29 mei j.l. over de stand van zaken rond de onderzoeksagenda ME/CVS openbaar gemaakt. Daarnaast kwam ME kort aan de orde in een overleg van de Kamercommissie voor VWS op 29 juni, bij de bespreking van de reactie van de minister op het rapport ‘Zorg voor betere behandeling bij ME’ van de ME/cvs Vereniging. Bovendien is afgelopen vrijdag de stuurgroep van ZonMW voor de onderzoeksagenda voor de vierde keer bijeengekomen.