De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, de ME/cvs Vereniging en de Groep ME den Haag verwachten dat een deel van de mensen met langdurige klachten na corona een postviraal syndroom zal ontwikkelen dat overeenkomt met ME/CVS. Zij zijn bezorgd dat deze groep niet de juiste zorg zal krijgen en dat er bij onderzoek naar post-Covid-19-klachten geen aandacht zal zijn voor ME/CVS. 

Zij plaatsen vraagtekens bij de subsidie van ZonMW voor onderzoek naar cognitieve gedragstherapie (CGT) bij vermoeidheid na Covid-19.  Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door professor Hans Knoop van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) en lijkt op dezelfde leest geschoeid te zijn als het onderzoek naar CGT bij ME/CVS  (‘CGT voor CVS’). Dat onderzoek is omstreden. Er is veel wetenschappelijke kritiek op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek gaat uit van de aanname dat er geen medische oorzaak (meer) is voor de langdurige klachten maar dat deze in stand gehouden worden door irrationele gedachten en verkeerd gedrag. Voor ME is deze hypothese door meerdere wetenschappers weerlegd. De Gezondheidsraad typeert ME/CVS als een chronische multisysteemziekte, waarbij meerdere lichaamssystemen betrokken zijn. Volgens de Gezondheidsraad is toename van klachten na inspanning kenmerkend voor ME/CVS.