Bedrijfs- en verzekeringsartsen vallen onder de uitoefenaars van contactberoepen, die in principe weer patiënten en cliënten mogen zien. Om dit veilig te doen zijn wel maatregelen nodig. Zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/.

Het UWV heeft nog niet laten weten dat de UWV-kantoren weer open zijn. Het is dus te verwachten dat er nog wel enige tijd gewerkt zal worden met telefonische keuringen. Dat is lang niet altijd wenselijk. De ervaring leert dat verzekeringsartsen soms zonder afspraak en onaangekondigd bellen, met de vraag: schikt het? Wij adviseren om dan te vragen om uitstel (en zo nodig een voorschot). Wie wel een telefonische keuring wil kan het beste een afspraak te maken voor een zodanige datum dat er voldoende voorbereidingstijd is en ondersteuning aanwezig kan zijn.

De Steungroep geeft verder de volgende tips over ‘telefonisch keuren’

7-mei-2020-telefonische-keuring-in-verband-met-het-coronavirus