‘Veelbelovende stap richting test voor ME’ berichtte de NOS vandaag. De Open Medicine Foundation (OMF) geeft meer informatie. Het gaat om een publicatie van dr. Ron Davis en Rahim Esfandyarpourin in de Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS) over de ‘nanoneedle’ (nanonaald). De nanonaald is een test die in bloedplasma (deel van het bloed) van een persoon veranderingen in immuuncellen meet bij chemische stress door blootstelling aan zout. De test bevindt zich nog in een proeffase. Met bloedmonsters van 40 personen - 20 met matige tot ernstige ME/CVS en 20 zonder - leverde de test nauwkeurige resultaten op: hij markeerde alle patiënten en geen van de gezonde personen. Internist Jan Willem Cohen Tervaert van Maastricht University, die deel uitmaakte van de commissie ME/CVS van de Gezondheidsraad, noemde de test in een reactie aan de NOS "zeer veelbelovend".

Lees meer:

https://nos.nl/artikel/2282630-onderzoekers-zetten-veelbelovende-stap-richting-test-voor-me.html

https://www.omf.ngo/2019/04/29/omf-funded-research-nanoelectronics-blood-based-diagnostic-biomarker/