De ME/cvs Vereniging gaat in beroep bij de rechter tegen een besluit van ZonMW. Het gaat om het niet in behandeling nemen van het bezwaar van de Vereniging tegen het toekennen van onderzoekssubsidie aan het consortium ME/CFS Lines. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft begrip voor deze stap.


Zoals eerder gemeld zijn we kritisch over subsidietoekenning aan twee biobanken (de NMCB en ME/CFS Lines) in plaats van aan één, zoals in de onderzoeksagenda en het onderzoeksprogramma staat. Ook zijn we bezorgd over de methode van ME/CFS-Lines om patiënten te selecteren. Ondanks herhaalde vragen aan ZonMW hebben we hierover tot nu toe nog steeds geen nadere informatie ontvangen. We hopen dat de beroepsprocedure, en het eerder door de ME/cvs Vereniging ingediende WOO-verzoek (Wet Open Overheid) tot meer inzicht zal leiden.

Wij vinden het belangrijk dat de onderzoekssubsidie wordt besteed aan degelijk biomedisch onderzoek in het belang van ME/CVS-patiënten en kijken uit naar de start van de biobank en deelonderzoeken van de NMCB.

Meer informatie:

me-cvs-vereniging-stapt-naar-de-rechter
25-april-2023-perspectief-voor-me-cvs-patiënten-eerste-me-cvs-onderzoeksprojecten-kunnen-van-start-gaan