De regering wil de drie Wajongregelingen (oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015) op een aantal punten gelijktrekken. Het gaat daarbij onder andere om de manier waarop inkomsten uit werk worden verrekend. De planning is om deze aanpassing per 1 januari 2021 in te laten gaan. 

Ook wordt een eind gemaakt aan de mogelijkheid van mensen die geboren zijn vóór 1980 om gebruik te maken van het overgangsrecht om nog een oude Wajong-uitkering aan te vragen. De regering wil dit overgangsrecht beëindigen op 1 juli.

De belangrijkste kritiek van organisaties van mensen met een beperking op het wetsvoorstel dat de harmonisatie regelt is dat het ervan uitgaat dat 70% van het minimumloon voor mensen met een beperking goed genoeg is en dat zij nooit boven het minimumloon uitkomen als zij werken. Dat belemmert volwaardig deelnemen aan de samenleving, het uitgangspunt van het VN-verdrag Handicap. Het College voor de Rechten van de Mens doet op dit moment onderzoek naar de positie van (jong)gehandicapten op de arbeidsmarkt,  

Lees meer:

https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/52403-ieder-in-harmonisatie-wajong-in-strijd-met-vn-verdrag-handicap.html

harmonisatie-van-de-verschillende-wajong-regelingen-eenvoudiger-is-niet-altijd-beter