Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte staatssecretaris Tamara van Ark bekend dat het kabinet vasthoudt aan de korting van de Wajong-uitkeringen per 2018. Daarmee wordt de uitkering teruggeschroefd van 75 naar 70 procent van het minimumloon.

Het vorige kabinet had al besloten tot de korting en dit kabinet houdt daar dus aan vast. Volgens de staatssecretaris is de korting bedoeld als prikkel o te gaan werken. Tegelijkertijd werd afgesproken dat er 125.000 arbeidsplaatsen voor deze doelgroep zouden worden gecreëerd bij het bedrijfsleven en de overheid, maar vooral bij de overheid werd de doelstelling niet gehaald. De overheid krijgt daarvoor nu een jaar extra de tijd.

SP, GroenLinks en PvdA vinden dat mensen die buiten hun schuld om arbeidsgehandicapt zijn geworden, met de korting gestraft worden. De partijen dienden voorstellen in om de korting te schrappen of in ieder geval met een jaar uit te stellen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het "onrechtvaardig" dat de banenafspraak bij de overheid met een jaar wordt uitgesteld, maar de korting voor de Wajongers niet.

 

De Steungroep is altijd tegen de kortingsmaatregel geweest. Als er werk wordt gecreëerd en Wajongers werkelijk aan de slag komen voor een normaal salaris sla je twee vliegen in een klap. De Wajongers verdienen dan een goed loon en worden voor vol gewaardeerd, en tegelijk levert het een bezuiniging aan uitkeringen op. De overheid pakt nu wel een deel van de uitkering af maar komt de belofte van werk niet na. Dat is makkelijk beleid voeren….

 

Daarnaast moeten we constateren dat de criteria voor het oordeel ‘geen arbeidsvermogen’ absurd streng zijn geworden. Daardoor is het veel moeilijker om in de Wajong terecht te komen en worden steeds meer jongeren vanuit de Wajong de arbeidsmarkt op gejaagd terwijl werken voor hen echt geen reële mogelijkheid is.

In de praktijk van de Wajongherkeuringen blijkt dat Wajongers met ME ook nog wel eens verkeerd beoordeeld worden. Hun beperkingen worden onderschat waardoor ze al bij voorbaat niet aan de criteria voldoen.

 

In de Kamer vinden regeringspartijen VVD, CDA en D66 de korting goed te verdedigen gezien de extra beschutte werkplekken en het idee dat werken moet lonen.

Ook ChristenUnie steunt het plan, maar Kamerlid Eppo Bruins zei wel het gevoel van onrechtvaardigheid bij de oppositie te begrijpen. "Ik voel de pijn, maar ik heb mijn belofte aan de coalitie."

Volgens de coalitie is er geen sprake van een bezuiniging, maar van een verschuiving. De maatregel moet worden gezien in een totaalpakket waarin geld gaat naar twintigduizend extra beschutte werkplekken.