De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft de afgelopen periode enorm geïnvesteerd in het advies van de Gezondheidsraad. Nu komt het er op aan dat advies te verzilveren, meer erkenning te krijgen voor ME en CVS en een betere keuringspraktijk. Daarom kunnen we juist nu alle (bestuurlijke) steun gebruiken!

Wij zijn een kleine, maar dynamische patiëntenorganisatie. In de afgelopen 25 jaar hebben we veel expertise opgebouwd op het gebied van werk, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen, voorzieningen en onderwijs. Die expertise willen we blijven inzetten. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die daar samen met ons vorm aan willen geven.

Voor meer informatie: https://www.steungroep.nl/de-steungroep/vacatures