Minister Bruins voor Medische Zorg heeft een uitgebreid schriftelijk antwoord gegeven op de vragen van de fracties van bijna alle politieke partijen over zijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. Aanleiding was het ronde tafelgesprek op 27 maart van de vaste kamercommissie voor VWS met vertegenwoordigers van ME- en CVS-patiënten. Nu is de Tweede Kamer weer aan zet. Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/06/20/commissiebrief-so-reactie-op-advies-gezondheidsraad-over-me-cvs/commissiebrief-so-reactie-op-advies-gezondheidsraad-over-me-cvs.pdf