Een aantal mensen met ME/CVS komt in aanmerking voor een herbeoordeling van hun arbeidsongeschiktheid op basis van de motie Raemakers. Zij kunnen zich daarvoor vanaf nu melden bij het UWV. Ons advies is om eerst contact op te nemen met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. Het gaat om ME- en CVS-patiënten bij wie de verzekeringsarts van het UWV heeft aangenomen dat zij (nog) niet voldoende hebben gedaan aan hun herstel omdat ze geen cognitieve gedragstherapie (CGT) of graded exercise therapy (GET) hebben gevolgd en die daarvan bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid nadeel hebben ondervonden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld inhouden dat ze geen WIA-, IVA- of Wajong-uitkering hebben gekregen.


In september 2019 stemde de Tweede Kamer unaniem voor een motie van kamerlid Raemakers. In die motie staat dat ME/CVS-patiënten die afzagen van een behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) of graded exercise therapy (GET) daar bij de sociaal-medische beoordeling door het UWV nadeel van kunnen hebben ondervonden. Daarom werd de regering verzocht de ME/CVS-patiënten bij wie de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is afgewezen, actief te informeren over hun mogelijkheden om zich opnieuw bij het UWV te laten beoordelen. In de motie staat ook dat de herbeoordeling geen garantie biedt op een andere uitkomst.

De motie was resultaat van de lobby van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, samen met de andere organisaties van ME- en CVS-patiënten, naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS uit 2018. Het duurde lang voordat het UWV met een voorstel kwam over de uitvoering van deze motie. De Steungroep heeft daarover, mede namens de ME/cvs Vereniging en de ME/CVS Stichting, meermaals met het UWV overlegd. Het resultaat is niet helemaal wat wij gewild hadden, maar wij hopen dat een aantal ME-patiënten er toch baat bij heeft.

Neem eerst contact op met de Steungroep

Op de website van het UWV is summiere informatie en een formulier te vinden (https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/mogelijke-herbeoordeling-voor-mensen-met-me-cvs.aspx). Het is nog niet volledig duidelijk hoe het UWV het een en ander precies uit zal voeren. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid raadt iedereen aan die gebruik wil maken van de mogelijkheid om niet meteen het formulier in te vullen, maar eerst contact op te nemen met de Steungroep. Dit kan op het telefonisch spreekuur. Vragen kunnen ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gesteld worden. Antwoorden die ook voor anderen van belang zijn worden op www.steungroep.nl gepubliceerd.