Met ingang van 1 januari 2021 gaat de Wajong veranderen. In de politiek wordt deze verandering ‘de vereenvoudiging van de Wajong’ genoemd. De veranderingen gaan in op 1 januari 2021. Voordat de veranderingen in gaan, kunnen mensen nog overstappen van de oude Wajong naar de Wajong 2010. Hoe zit dat precies? En waarom zou je die overstap maken?

 

Waarom overstappen?
Er zijn op dit moment drie verschillende Wajong-regelingen: de Wajong-regeling van voor 2010(oude Wajong) en de Wajong-regeling van 2010 en de Wajong vanaf 2015. Voor sommige mensen die een uitkering krijgen op basis van de regeling van voor 2010, kan het financieel gunstig zijn om over te stappen naar de Wajong 2010. Het kan leiden tot een aanvulling op je loon uit de Wajong tot het wettelijk minimumloon per maand. En dat kan soms netto per maand flink meer opleveren. 

 

Let op! Dat overstappen naar de Wajong-regeling 2010 kan nog tot 30 november. 

Wanneer aanvragen?

Het UWV geeft aan dat je voor 30 november 2020 een aanvraag voor de overstap moet indienen. Er volgt dan een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Dit kan vanwege verwachte drukte ook in 2021 zijn. In dit gesprek wordt toegelicht wat de overstap betekent financieel en op het gebied van rechten en plichten. Daarna heb je 7 werkdagen de tijd om een beslissing te nemen. Als je beslist om over te stappen wordt dit met ingang van de 1e van de volgende maand gerealiseerd of uiterlijk per december 2020 (indien nodig met terugwerkende kracht).

 

Wanneer niet aanvragen?

Als je werkt met een aanvulling van de oude Wajong (voor 2010) en een maatmanwissel hebt, dan is het waarschijnlijk niet lonend om over te stappen.

 

Ook in de twee volgende situaties is overstappen niet lonend:

  • Als je niet werkt.
  • Als je wel werkt maar minder verdient dan 20% van je maatman-loon (meestal het wettelijk minimumloon) 


Bij twijfel? Vraag een gesprek aan!

Als je niet zeker weet of de overstap je financiële situatie verbetert, dan is het verstandig om toch een aanvraag te doen om over te stappen naar Wajong 2010. Er wordt dan een gesprek ingepland. In dit gesprek wordt voorgerekend wat het je oplevert en of er iets verandert aan je rechten en plichten. Daarna heb je een week de tijd om te beslissen of je wel of niet wilt overstappen. Je kan dus altijd beslissen om het niet te doen. 

De verwachte aantal aanvragen zorgen ervoor dat er mogelijk pas in 2021 een gesprek wordt ingepland. Je aanvraag moet wel voor 30 november 2020 indienen!

 

Hoe ga je te werk?

  1. Ga naar de rekentool op de website van het UWV

Daar kan je snel zien of je erop vooruitgaat en zo ja hoeveel. Let op: de bremanregeling wordt in deze tool niet meegenomen én In deze tool zijn de effecten op toeslagen van de belastingdienst, en het UWV en gemeentelijke regelingen niet meegenomen.

 

  1. Vraag een gesprek aan via de website van het UWV

Een gesprek over een eventuele overstap aanvragen kan via dit formulier: aanvragen-overstap-wajong-2010. Je hebt na het gesprek nog even bedenktijd. Zie 4.

 

  1. Gesprek met arbeidsdeskundige

Je kan vooraf vragen of je iemand mee mag nemen of mee mag luisteren aan de telefoon (i.v.m. Corona). Vraag in dit gesprek of je de informatie op papier mee kan nemen, zodat je even na kan denken over je beslissing en het met iemand kan bespreken. Vraag ook bij wie je terecht kan als je nog vragen hebt.

 

  1. Bedenktijd

Je hebt 7 dagen om de beslissing te nemen. Je kan deze dagen benutten om de informatie die je hebt gekregen goed te bekijken en door te nemen. Dat kun je ook doen met een medewerker van het Informatiepunt Wajong van Ieder(in)

 

  1. Beslissing

Neem de beslissing of je wel of niet overstapt en geef dit door aan het UWV. Als je overstapt, dan gaat dit in op de 1e van de volgende maand of uiterlijk per december 2020 (indien nodig met terugwerkende kracht).

 

Bron: Ieder(in)