De beoordeling van cliënten met ME/CVS bij UWV. Beleidsstuk 4 juli 2018. Met toelichting
Lees meer...

Motie Raemaekers, voorgesteld 11 september 2019, aangenomen 24 september 2019
Lees meer...


Antwoorden UWV 2021 op vragen Steungroep over uitvoering motie Raemakers 2021
Lees meer...


Advies Gezondheidsraad over ME/CVS en consequenties voor de uitvoering. 

Beleidsmededeling medisch adviseur UWV, 21-03-2018 

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS (2018) stuurde medisch adviseur Herman Kroneman een interne beleidsmededeling naar alle verzekeringsartsen. Daarin staat onder andere dat verzekeringsartsen cliënten niet 'min of meer' mogen verplichten om CGT of GET te volgen en dat zij deze therapieën niet meer moeten beschouwen als effectieve therapie bij ME/CVS.

Beleidsmededeling UWV over consequenties advies Gezondheidsraad (maart 2018): UWV, Advies GR over ME-CVS en consequenties uitvoering, 21-03-2018.pdf

In twee moties van het Tweede Kamerlid Vendrik, aangenomen in 2005 na acties van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, is vastgelegd dat:

- CVS/ME een officieel erkende aandoening is;
- verzekeringsartsen van het UWV bij de keuring volledig rekening moeten houden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS;
- argumenten die hiermee in strijd zijn, onterecht zijn;
- mensen die door het UWV met dergelijke onjuiste argumenten geconfronteerd zijn, op verzoek een nieuwe keuring moeten kunnen krijgen.

Eerste en tweede motie Vendrik, 2005

In een instructie voor UWV-medewerkers (2006) is beschreven hoe een hierop gebaseerd verzoek om terug te komen van een beslissing behandeld moet worden.

MECVS; handelwijze van het UWV bij verzoek om de keuring over te doen (herziening): Instructie voor UWV-medewerkers. (UWV, 27 maart 2006)

In het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS en de Richtlijn CVS staat wat artsen volgens hun eigen organisaties moeten weten over CVS.
Verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische-vermoeidheidssyndroom. Gezondheidsraad 2007
- Richtlijn CVS. CBO 2013 (met name de hoofdstukken 7 en 8)Let op, deze oude  richtlijn is controversieel en achterhaald. Er wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn ME/CVS. Zo lang die er nog niet is kunnen artsen zich echter op de oude richtlijn beroepen.
- Kritische artikelenserie over de richtlijn CVS in de praktijk in Steungroepnieuws:

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf
Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf
Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf