Keuringsregels algemeen

Verzekeringsartsen (keuringsartsen) en bedrijfsartsen horen te werken volgens de ‘professionele standaard’ van hun beroepsgroep. Dit betekent onder andere dat zij de geldende professionele gedragsregels, standaarden en richtlijnen, zoals die zijn vastgelegd door artsenorganisaties (zoals KNMG en NVVG) en het UWV en voorgangers daarvan (LISV) als leidraad moeten gebruiken. Daarbij moeten zij de actuele stand van de wetenschap in acht nemen.


Belangrijke leidraden zijn:

Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium
Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten 2000, met Nota van toelichting
- Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten, actuele tekst
Ziekte, stoornissen, beperkingen, participatieproblemen. YJ 2011
Communicatie met behandelaars- Standaard, LISV 1996
Basisinformatie CBBS UWV 2013
Basisinformatie CBBS 6.0 (maart 2024) Externen.pdf
Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2009 (alleen voor donateurs: log eerst in!)
Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2020 (alleen voor donateurs: log eerst in!)
Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014
Werkwijzer RIV-toets in de praktijk, UWV 2011
Beoordelingskader duurzaamheid arbeidsbeperkingen, UWV 2005
Standaard duurbelastbaarheid in Arbeid, UWV 2015
CAS Classificaties voor Arbo en SV (diagnosecodes voor bedrijfs- en verzekeringsartsen). UWV 2002
Compendium Participatiewet. Wajong en SMBA, UWV 2015
Beoordeling door arts die niet als verzekeringsarts is geregistreerd
Gedragscode verzekeringsartsen, LISV
Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Leidraden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Regels voor rapportage, inzage, correctie, beheer en uitwisseling van gegevens:

Rapportageprotocol verzekeringsgeneeskunde UWV
Regeling inzage- en correctierecht UWV
Beheer gegevens onder medisch beroepsgeheim verzekeringsarts, LISV 1998
Rol behandeld arts bij arbeidsverzuim
Machtigingsformulier uitwisseling medische gegevens UWV
NVAB Leidraad Verwijzen door de bedrijfsarts (met communicatieformulier voor bedrijfsarts en huisarts)
- KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens