Als u gezondheidsproblemen hebt gaat u daarmee gewoonlijk eerst naar de huisarts en eventueel de specialist. Maar als er sprake is van langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, krijgt u ook met de bedrijfsarts en de verzekeringsarts te maken. Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél, ofwel: wat uw ‘functionele beperkingen en mogelijkheden’ zijn.

Lees meer

- Invulschema dagelijkse activiteiten (alleen voor donateurs Steungroep)

- Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden (alleen voor donateurs Steungroep)

- Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV (alleen voor donateurs Steungroep)

Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014

- Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV (alleen voor donateurs Steungroep)

- Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts (alleen voor donateurs Steungroep)

Ziekte, stoornissen, beperkingen, participatieproblemen

- De WIA, een ingewikkelde wet

Het indienen van een klacht bij het UWV met voorbeeldbrief