Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van het blad Steungroepnieuws en de links naar de betreffende uitgaven.
Met de toets F3 kunt u op deze pagina zoeken

2018-3   September

 • ONZE LOBBY ‘ZORG BETER VOOR ME’ Door Ynske Jansen
 • Enquête keuringservaringen Door Ynske Jansen
 • VERLAGING WAJONGUITKERING LEIDT TOT ARMOEDE Door Ynske Jansen
 • ME/CVS-patiënten hebben een kleinere lever Door Eef van Duuren
 • LEZERSPORTRET Jeannette Bosman

2018-2   Juni

 • Het advies van de gezondheidsraad over ME Door Ynske Jansen
 • Reacties van keuringsartsen en instanties Door Ynske Jansen
 • Veel gestelde vragen op het spreekuur Door Ynske Jansen
 • Reacties in de pers Door Michaël Koolhaas
 • Hoe nu verder? Door Eef van Duuren en Ynske Jansen
 • Vergelijking gevolgen ME/CVS en multiple sclerose Door Eef van Duuren


2018-1   Maart 

 • Kan ik tegenover het UWV niet beter verzwijgen dat ik ME heb? Door Ynske Jansen
 • Ziekte mag van de rechter niet leiden tot lagere WW’. Door Ynske Jansen
 • Rituximab lijkt toch niet het gehoopte wondermiddel voor ME’ Door Michaël Koolhaas
 • Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas
 • Maatschappelijke situatie veel ME-patiënten zorgwekkend
 • Bewijs voor verstoorde energieproductie bij ME/CVS
 • Tips:
 • Vergoeding donateurschap Steungroep door zorgverzekering
 • Patiëntenversie richtlijn chronisch zieken en werk
 • Belastingaangifte

 

2017-4   December

 • Hoop voor de toekomst? Een historische beschouwing en vooruitblik op wetenschappelijke ontwikkelingen en het advies van de Gezondheidsraad’ Door Ynske Jansen
 • Symposium over de moleculaire basis van ME/CVS Door Eef van Duuren
 • Beschrijving van de film Unrest Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’  Door Michaël Koolhaas
 • Grijze hersenstof bij ME/CVS
 • Epigenetische veranderingen bij ME/CVS
 • Petitie tegen Wajong-korting Door Catrinus Egas en Ynske Jansen
 • Tips: Niet naar school, toch contact

2017-3   September

 • Vooraanstaand verzekeringsarts twijfelt aan CGT en GET Door Ynske Jansen
 • Nieuwe regels voor de bedrijfsarts; wijziging Arbowet per 1 juli 2017 Door Ynske Jansen
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • CDC schrapt aanbeveling voor CGT en GET bij ME/CVS
 • Wetenschappelijk tijdschrift komt met PACE-special
 • Stap dichter bij laboratoriumtest voor ME/CVS?
 • Produceren mitochondriën van ME/CVS-patiënten minder energie of juist meer?
 • Specialistische zorg voor ME- en CVS-patiënten schaars en vaak te duur
 • ME/CVS-centra onderzocht
 • Opnieuw bewijs voor afwijkende darmflora bij ME/CVS

 

2017-2    Juni

 • Chronisch ziek en werk; nieuwe richtlijn Door Ynske Jansen
 • Nieuw onderzoek: zijn ME/CVS-patiënten alleen maar ‘gedeconditioneerd’? Door Eef van Duuren
 • Laatste nieuws over PACE-onderzoek Door Michaël Koolhaas
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Subgroepen bij ME/CVS: typische en atypische gevallen
 • Activine B: wordt dit de biomarker voor ME?

 

2017-1   Maart

 • Hoe komt de Steungroep bij het UWV op voor ME en CVS patiënten? Door Ynske Jansen
 • 50-plussers en de Wajong Door Ynske Jansen
 • “Ik wilde mensen helpen die door instanties slecht worden behandeld” Door Ynske Jansen en Eef van Duuren
 • ME/CVS-patiënten worden ten onrechte niet serieus genomen Door Eef van Duuren
 • Nieuwe aanwijzingen voor ontregelde stofwisseling bij ME Door Michaël Koolhaas
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Veel te weinig onderzoeksgeld voor ME/CVS
 • Tips:
 • Belastingaangifte
 • Aandacht voor beschuldigingen kindermishandeling

 

2016-4   December

 • (Weer) aan het werk bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Door Gemma de Meijer
 • Herkeuringen Wajong; hoe staat het er voor? Door Ynske Jansen
 • Aandacht in de Nederlandse kranten voor ME en CVS Door Michaël Koolhaas
 • Wetenschappers: claims PACE-onderzoek kloppen niet Door Michaël Koolhaas
 • Is ME/CVS een soort winterslaap? Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Natural-killercellen bij ME-patiënten verkeerd afgesteld
 • Beide Amsterdamse ME/CVS-centra op nieuwe locaties

 

2016-3   September

 • UWV gaat aantal herkeuringen opvoeren Door Ynske Jansen
 • Stand van zaken: de Gezondheidsraad en het advies over ME Door Michaël Koolhaas
 • Internationale ME-conferentie in Londen Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Zit de sleutel tot ME/CVS in de poep van patiënten?
 • Witte hersenstof neemt in de loop van de tijd af bij ME/CVS
 • Aansturing autonome zenuwstelsel wijkt af bij ME-patiënten


2016-2   Mei

 • Verwarring over Wajong-herkeuringen Door Ynske Jansen
 • Gezondheidsraad installeert commissie voor advies over ME Door Michaël Koolhaas
 • Nogmaals het PACE-onderzoek Door Michaël Koolhaas
 • Forgotten plague Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Nederlandse arts met ME doet onderzoek bij zichzelf
 • Brainfog bij ME zichtbaar gemaakt

 

2016-1   Februari

 • Nogmaals de Wajong-herkeuringen Door Ynske Jansen
 • Hoe wordt arbeidsvermogen vastgesteld? Door Ynske Jansen
 • Het microbioom in darmen en bloed van ME/CVS-patiënten verandert na inspanning Door Eef van Duuren
 • “Het wordt tijd dat artsen hun excuses aanbieden” Door Michaël Koolhaas
 • Tips:
 • Belastingaangifte
 • Ouders van chronisch zieke kinderen helpen elkaar

 

2015-4   December

 • In memoriam Ingeborg Geuijen Door Ynske Jansen en Els Pieters
 • De Wajong-herkeuringen in de praktijk Door Ynske Jansen
 • Van studieregeling naar studietoeslag Door Ynske Jansen
 • Derde brief aan de Gezondheidsraad Door Michaël Koolhaas
 • Nederlands congres over ME Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Verschillen in werking immuuncellen bij ernstig en minder ernstig zieke ME/CVS-patiënten

 

2015-3   September

 • Hoe gaat het nu met de Wajong? Door Ynske Jansen
 • Tips:
 • Tips voor de Wajong-herkeuring
 • Jongerencoach kan helpen met toekomstplan
 • Vakblad voor bedrijfs- en verzekeringsartsen publiceert twee artikelen over o.a. de Steungroep Door Ynske Jansen
 • Geen nader onderzoek Nationale Ombudsman over klacht CVS Door Michaël Koolhaas
 • Nogmaals het IOM-rapport Door Michaël Koolhaas
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Cytokinen in hersen- en ruggenmergsvocht bij ME/CVS-patiënten
 • Spierzwakte na inspanning heeft geen psychische oorzaak

 

2015-2   Mei

 • Ouders van dochter met ME/CVS in het gelijk gesteld bij klacht over leerplichtambtenaar Door Ynske Jansen
 • Mediprudentie: casussen met commentaar nu op de website Door Ynske Jansen
 • Meer hard bewijs voor biologische basis ME/CVS Door Michaël Koolhaas
 • Amerikaans voorstel: nieuwe naam en nieuwe definitie voor ME/CVS Door Michaël Koolhaas
 • Tips:
 • Vergoeding lidmaatschap Steungroep door zorgverzekering

 

2015-1   Februari

 • Twintig jaar Steungroep Door Jeanette Bosman
 • Kostendelersnorm verlaagt uitkeringen Door Ynske Jansen
 • Verandering in regelingen inkomensondersteuning Door Ynske Jansen
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas en Eef van Duuren
 • Sleutelen aan diagnosecriteria
 • Minder witte hersenmassa bij ME/CVSpatiënten
 • Rectificatie: In het artikel ‘De WIA, een ingewikkelde wet’ (2014-4) zijn twee foutjes geslopen.

 

2014-4  December

 • De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen, Gemma de Meijer en Mr. Sjoerd Visser
 • Wajong-herkeuringen: wie is wanneer aan de beurt? Door Ynske Jansen
 • Belgisch congres over ME/CVS en fibromyalgie Door Eef van Duuren
 • Project ‘wetenschap voor patiënten’ Door Michaël Koolhaas
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas
 • DNA-wijzigingen bij ME/CVS: nieuw type onderzoek bevestigt eerdere vermoedens

 

2014-3   September

 • Nieuwe Wajongregels, herkeuringen vanaf 1 januari 2015 Door Ynske Jansen
 • Resultaten van de Steungroeplobby Door Ynske Jansen
 • ME/CVS, LOK of SOLK? Door Ynske Jansen
 • Stand van zaken rond burgerinitiatief ‘Erken ME’ Door Eef van Duuren
 • Verminderde werking basale ganglia bij CVS Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas
 • Eerste harde bewijs van encefalitis bij ME
 • Verband tussen PEM en cortisol
 • Tips:
 • Wajong-aanvraag moet vóór 10 september 2014 bij het UWV zijn


2014-2   Mei

 • Eerste Kamer moet beslissen over Participatiewet Door Ynske Jansen
 • Project ‘POM’ succesvol afgerond
 • Patiëntenorganisaties in actie na opzeggen zorgcontract met cardioloog Visser door ACHMEA (slot) Door Michaël Koolhaas
 • Stand van zaken rond burgerinitiatief ‘Erken ME’ Door Michaël Koolhaas
 • Grootschalig Amerikaans onderzoek onder ME/CVS-patiënten Door Michaël Koolhaas
 • Auto-immuunreactie in de mitochondriën Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’
 • Het effect van inspanning op de kwaliteit van slaap bij ME/CVS Door Michaël Koolhaas
 • Hoe betrouwbaar is het oordeel van een verzekeringsarts? Door Mr. drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat en bioloog


2014-1   Maart

 • Wajong wordt drastisch beperkt Door Ynske Jansen
 • Veranderingen in de ziektewet Door Ynske Jansen
 • Geld terug van de belasting Door Ynske Jansen
 • ’ME/CVS-patiënten zijn geen aanstellers’; Interview met psychiater Mireille Boerma
 • Patiëntenorganisaties in actie na opzeggen zorgcontract met cardioloog Visser door ACHMEA Door Michaël Koolhaas
 • Speekselonderzoek bij eeneiige tweeling Door Eef van Duuren
 • ‘Kort wetenschappelijk nieuws’ Door Michaël Koolhaas
 • Ligt de sleutel van ME/CVS in de darmen? 
 • Veel artsen blijken diagnose CVS ten onrechte te stellen