Niet eens met de beslissing?

De vooraankondiging van de Wajong-herziening is nog geen definitief besluit. Je krijgt twee weken de tijd om erop te reageren. Wanneer je dat niet doet, stuurt het UWV je een definitief besluit. Als je het niet eens bent met het oordeel van UWV dat in de vooraankondiging staat, moet je dat dus binnen twee weken laten weten. Je kunt dan aangeven dat het UWV zich heeft gebaseerd op onvolledige of onjuiste gegevens. Naar aanleiding daarvan kan het UWV je uitnodigen voor een gesprek met een verzekeringsarts en/of een arbeidsdeskundige. Na deze keuring volgt alsnog een definitief besluit. Tegen het definitieve besluit van het UWV kun je, volgens de normale procedure, bezwaar aantekenen (binnen zes weken).

De Steungroep wil zorgen voor goede informatie en advies over de Wajong herkeuringen. Ook willen we bijhouden wat de ervaringen en gevolgen zijn, zodat we op basis daarvan bij het UWV kunnen aandringen op een betere regeling. Wil je ons helpen bij het verspreiden van informatie en het verzamelen van ervaringen? Meld je dan alsjeblieft aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050 5492906!

Jongerencoach kan helpen met toekomstplan

Topsporters hebben meestal een coach die hen helpt het beste uit zichzelf te halen. Ook sommige zakenlieden en politici laten zich ondersteunen door een persoonlijke coach. Jongeren met beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte zoals ME/CVS) kunnen vaak ook heel goed wat steun gebruiken. Bijvoorbeeld om antwoorden te vinden op vragen als: Hoe kan mijn toekomst eruitzien? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Wat wil ik? Hoe kan ik dat bereiken?

Lees verder

Hoe gaat het nu met de Wajong?

Door Ynske Jansen, 2015

De Wajong, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, regelde tot 2015 een - volledige of gedeeltelijke - uitkering en hulp bij het krijgen en houden van werk voor mensen die voor hun achttiende jaar of tijdens hun studie arbeidsongeschikt zijn geworden. Een belangrijke voorwaarde was dat je door ziekte of gebrek niet in staat was om minstens 75 procent van het minimumloon te verdienen. Ook wie nog wel enige taken kon uitvoeren kon dus voor de Wajong in aanmerking komen. Dat is nu veranderd.

Lees verder

Nieuwe Wajong; regels en herkeuringen vanaf 1 januari 2015

Door Ynske Jansen, 2014

Ondanks scherpe kritiek heeft de Eerste Kamer op 1 juli 2014 de Participa-tiewet en de maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) aangenomen. Staatssecretaris Klijnsma heeft inmiddels bekendgemaakt hoe zij de grens wil bepalen tussen de Wajong en de Participatiewet: wie heeft recht op Wajong en wie wordt doorverwezen naar de gemeente? Hiervoor neemt zij nieuwe regels op in het ‘Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten’. Die regels hebben ook gevolgen voor de herkeuring van de huidige Wajongers: wie krijgt een lagere uitkering en wie niet?

Lees verder

Wajong herkeuringen: wie is wanneer aan de beurt?

Door Ynske Jansen, 2014

Het UWV gaat iedereen die in 2014 recht heeft op Wajong opnieuw beoordelen, om vast te stellen wie kan werken, ofwel: ‘mogelijkheden tot arbeidsparticipatie’ heeft. De keuringen vinden plaats in de periode van 2015 tot en met 2017. Waarschijnlijk zal het UWV vinden dat het overgrote deel van de Wajongers kan werken. Dat leidt er dan niet toe dat zij hun uitkering verliezen, maar wel dat deze wordt verlaagd. Die verlaging gaat in op 1 januari 2018. Inmiddels is wat meer duidelijkheid over wie wanneer gekeurd zal worden.

Lees verder