Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte staatssecretaris Tamara van Ark bekend dat het kabinet vasthoudt aan de korting van de Wajong-uitkeringen per 2018. Daarmee wordt de uitkering teruggeschroefd van 75 naar 70 procent van het minimumloon.

Het vorige kabinet had al besloten tot de korting en dit kabinet houdt daar dus aan vast. Volgens de staatssecretaris is de korting bedoeld als prikkel o te gaan werken. Tegelijkertijd werd afgesproken dat er 125.000 arbeidsplaatsen voor deze doelgroep zouden worden gecreëerd bij het bedrijfsleven en de overheid, maar vooral bij de overheid werd de doelstelling niet gehaald. De overheid krijgt daarvoor nu een jaar extra de tijd.

SP, GroenLinks en PvdA vinden dat mensen die buiten hun schuld om arbeidsgehandicapt zijn geworden, met de korting gestraft worden. De partijen dienden voorstellen in om de korting te schrappen of in ieder geval met een jaar uit te stellen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het "onrechtvaardig" dat de banenafspraak bij de overheid met een jaar wordt uitgesteld, maar de korting voor de Wajongers niet.

 

De Steungroep is altijd tegen de kortingsmaatregel geweest. Als er werk wordt gecreëerd en Wajongers werkelijk aan de slag komen voor een normaal salaris sla je twee vliegen in een klap. De Wajongers verdienen dan een goed loon en worden voor vol gewaardeerd, en tegelijk levert het een bezuiniging aan uitkeringen op. De overheid pakt nu wel een deel van de uitkering af maar komt de belofte van werk niet na. Dat is makkelijk beleid voeren….

 

Daarnaast moeten we constateren dat de criteria voor het oordeel ‘geen arbeidsvermogen’ absurd streng zijn geworden. Daardoor is het veel moeilijker om in de Wajong terecht te komen en worden steeds meer jongeren vanuit de Wajong de arbeidsmarkt op gejaagd terwijl werken voor hen echt geen reële mogelijkheid is.

In de praktijk van de Wajongherkeuringen blijkt dat Wajongers met ME ook nog wel eens verkeerd beoordeeld worden. Hun beperkingen worden onderschat waardoor ze al bij voorbaat niet aan de criteria voldoen.

 

In de Kamer vinden regeringspartijen VVD, CDA en D66 de korting goed te verdedigen gezien de extra beschutte werkplekken en het idee dat werken moet lonen.

Ook ChristenUnie steunt het plan, maar Kamerlid Eppo Bruins zei wel het gevoel van onrechtvaardigheid bij de oppositie te begrijpen. "Ik voel de pijn, maar ik heb mijn belofte aan de coalitie."

Volgens de coalitie is er geen sprake van een bezuiniging, maar van een verschuiving. De maatregel moet worden gezien in een totaalpakket waarin geld gaat naar twintigduizend extra beschutte werkplekken.

Als het aan het kabinet ligt, gaan 70.000 Wajongers met arbeidscapaciteit vanaf 1 januari van 75% naar 70% van het minimumloon. Dat betekent 80 euro per maand minder om te besteden. Terwijl de regering aan de andere kant miljarden weggeeft aan grote bedrijven door de dividendbelasting af te schaffen!

Dit is het moment om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen! Woensdag 20 december om 14.00 uur behandelt de Tweede Kamer de begroting voor 2018 en de korting op de Wajonguitkering. Kom ook naar Den Haag om de Wajongers te steunen en neem plaats op de tribune van de Tweede Kamer. Er is plek voor 200 mensen dus meld je snel aan, klik op de knop en stuur een e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ben je lid van de FNV en kom je naar het Plein op 20 december? Je kunt nu een gratis kaartje aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij je naam en adres. Kaderleden van de FNV kunnen de reiskosten declareren.Gratis treinkaartjes voor FNV-leden

 

Programma:

  • 12.30 - soep, koffie en broodjes | start lawaaiactie op het Plein
  • 13.45 - verzamelen deelnemers voor de tribune
  • 14.00 - plaatsnemen op de tribune van de Tweede Kamer

FNV voert op 21 november actie op het Plein in Den Haag en roept iedereen op om ook te komen.
Wajongers bieden een lege portemonnee aan de delegatie van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Kwetsbare groep

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaan 70.000 Wajongers met arbeidscapaciteit vanaf 1 januari 2018 van  75% naar 70% van het minimumloon. Dat komt neer op 80 euro per maand om minder te besteden.
Dit is opmerkelijk omdat het kabinet met de Miljoenennota trots liet weten dat de koopkracht voor iedereen zou stijgen. De bezuiniging is door de economische opleving absoluut niet meer nodig en raakt de meest kwetsbare groep. Een groep die van een sober inkomen moet leven, vaak geen baan kan vinden en ook nog extra zorgkosten heeft. De btw-verhoging hakt er ook nog eens bij hen nog harder in. Wij vinden dat het nieuwe kabinet deze groep dubbel pakt. FNV roept daarom de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de korting op de Wajonguitkering niet door te laten gaan.

 

Verzamelen

Hoe meer mensen aanwezig zijn op het plein om de actie te steuren, hoe sterker we zijn. Kom daarom ook om 12:30 naar het Plein in Den Haag (voor de Tweede Kamer).
Bekijk hier de flyer van de actie op 21 november (pdf)

 

Petitie

Heb jij de petitie nog niet getekend, doe dat nu gelijk nog even!

10 oktober 2017: Teken Wajong-petitie van de FNV: geen baan, geen korting!

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept op om de petitie van de FNV te ondertekenen tegen de geplande korting op Wajonguitkering van volledig arbeidsongeschikte Wajongers die volgens het UWV toch arbeidsvermogen hebben. De regels voor de beoordeling daarvan zijn veel te streng, de beoordeling is vaak onbegrijpelijk en passende banen zijn er meestal niet.

Begin oktober is al een petitie tegen het korten van de Wajonguitkering aangeboden aan de Tweede Kamer. Van de zomer had de SP al een motie ingediend waarin werd verzocht deze korting ongedaan te maken, maar zonder succes. Naar aanleiding van de miljoenennota heeft de FNV opnieuw een petitie gestart.

 

De korting was bedoeld omdat er via de Participatiewet meer banen zouden komen voor Wajongers. Die zogenaamde ‘garantiebanen’ zijn er echter veel te weinig. Wajongers blijven dus zitten zonder baan maar wel met een lagere uitkering. Onrechtvaardig vinden wij. Wat het extra onrechtvaardig maakt is dat Wajongers volgens het UWV soms arbeidsvermogen hebben terwijl ze echt niet kunnen werken.

 

Je kunt de petitie van de FNV onderteken via deze link: Ik teken de petitie

 

Valse koopkrachtplaatjes, veel wajongers 7% gekort

Het demissionaire kabinet gaf aan dat iedereen er komend jaar op vooruit gaat. Maar een grote groep van 75.000 Wajongers met arbeidsvermogen gaat 7% inleveren!

 

Hoe was het ook weer? In 2013 heeft de overheid besloten dat de Wajong in 2018 terug moet van 75% naar 70% van het minimumloon, omdat er in de Participatiewet is afgesproken dat er vanaf 2015 extra banen zouden komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierdoor zouden Wajongers met arbeidsvermogen sneller aan het werk kunnen. De beloofde 100.000 banen zijn er echter niet gekomen. In de praktijk is de teller sinds 2015 blijven steken op 23.000; bij lange na niet genoeg voor circa 75.000 gekorte Wajongers. Daarnaast blijkt ook dat het werk vaak niet geschikt is.

 

Het korten op een Wajong uitkering betekent voor een alleenstaande Wajongere al snel € 70 per maand minder. Op dit moment krijgen Wajongeren nog 75% van het minimumloon. Voor de duidelijkheid: de korting geldt voor volledig arbeidsongeschikte Wajongers die volgens het UWV toch arbeidsvermogen hebben.

De eerste twee blogs van verzekeringsarts Jim Faas, met kritiek op het pushen van CGT en GET als vermeende effectieve behandeling voor ME en CVS heeft een commentaar opgeroepen van professor Jos van der Meer. In een derde blog reageert Jim Faas daar op. Een citaat: "Worden we wijzer van zijn commentaar? Nou ik niet. Leest u even mee."