word donateur!

Zoeken

Bestel nieuwe brochure

Nieuwe brochure over
werk en inkomen bij
ziekte.

De brochure (61 pagina’s) is te bestellen door € 10,- over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476
t.n.v. Steungroep ME en
Arbeidsongeschiktheid
te Groningen, onder
vermelding van bestelcode
‘WIZ’ en naam en
adresgegevens. Klik hier
voor meer informatie.

Oproepen

Ziek en blijven werken?

Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld? Is de diagnose ME, whiplash of PDS gesteld?

Lees meer...

Juridische rubriek Mr. Sjoerd Visser

Een overzicht van de juridische rubriek over wetten en rechtspraak van Mr. Sjoerd Visser van 1996 t/m 2004. Vanaf 2005 is deze rubriek opgenomen in onze Nieuwsbrief voor donateurs.


Foto Mr. Sjoerd Visser

2004:
17e jaargang nummer 4 - geen bijdragen opgenomen
17e jaargang nummer 3 -
Goed nieuws uit de rechtbank
17e jaargang nummer 2 - Problemen rond ziekmelding
17e jaargang nummer 1 - Gevaarlijke medische termen

2003:
16e jaargang nummer 4 -
Recht op WW na WAO-herkeuring?
16e jaargang nummer 3 - november 2003, geen bijdrage opgenomen
16e jaargang nummer 2 -
Valkuilen bij reïntegratie
16e jaargang nummer 1 - Psychiatrische rapporten bij ME/CVS

2002:
15e jaargang nummer 4 -
De WAO-gat verzekering: Een wassen neus
(bijdrage van Margit Wewer, beleidscoördinator Breed Platform Verzekerden en Werk)
15e jaargang nummer 3 -
Verboden te discrimineren
15e jaargang nummer 2 - Over de ethiek van uitvoerders van sociale verzekeringswetten
15e jaargang nummer 1 - De zaak van de tandarts, de boer en de winkelierster

2001:
14e jaargang nummer 4 -
Sterrenkunde
14e jaargang nummer 3 - Hoge Raad over 'onbewijsbare' klachten
14e jaargang nummer 2 - Rechtbankuitspraken die hoop geven
14e jaargang nummer 1 - Veldslag tussen specialisten

2000:
13e jaargang nummer 4 -
Een recept tegen oud zeer: Herziening
13e jaargang nummer 3 - Verzekerd voor rechtshulp
13e jaargang nummer 3 - Toegenomen arbeidsongeschiktheid. Ingezonden brief.
13e jaargang nummer 2 -
Ken uw recht!
13e jaargang nummer 1 - Herstelgedrag

1999:
12e jaargang nummer 4 -
Wat kun je doen tegen een ongunstig medisch rapport?
12e jaargang nummer 3 - De MAOC wint het van Koerselman
12e jaargang nummer 2 - juli 1999, geen bijdrage opgenomen
12e jaargang nummer 1 -
Ontwikkelingen in de rechtspraak

1998:
11e jaargang nummer 3/4 -
Ontwikkelingen in de jurisprudentie
11e jaargang nummer 2 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie
11e jaargang nummer 1 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie

1997:
10e jaargang nummer 4 -
Ontwikkelingen in de Jurisprudentie
10e jaargang nummer 3 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie
10e jaargang nummer 2 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie
10e jaargang nummer 1 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie

1996:
9e jaargang nummer 4 - december 1996, geen bijdrage opgenomen
9e jaargang nummer 3 -
Ontwikkelingen in de Jurisprudentie
9e jaargang nummer 2 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie
9e jaargang nummer 1 - Ontwikkelingen in de Jurisprudentie

NB: Bovenstaande bijdragen zijn overgenomen uit MEdium, zoals ze daar indertijd zijn geplaatst. Dit houdt in dat verwijzingen naar namen, adressen, telefoonnummers, uitgaven van de Steungroep, etc. inmiddels verouderd kunnen zijn.


© Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid