Volgens de planning van de Gezondheidsraad was het de bedoeling om vóór de komende zomer advies uit te brengen aan de Tweede Kamer over ME. In verband met gezondheidsproblemen van de secretaris van de commissie is die datum opgeschoven met minimaal een aantal maanden. Een mogelijk voordeel is dat voor dit najaar verwachte, belangrijke onderzoeksresultaten nog in het advies kunnen worden meegenomen.

Het onderzoeksprogramma van de NCRV "De Monitor" heeft een serie artikelen gewijd aan het UWV. Daarbij staan de ervaringen - veelal klachten - centraal van hoe mensen zich behandeld voelen. Het programma onderzocht waar deze onvrede vandaan komt. Ook de reacties van het UWV komen aan de orde.

In deze serie zijn inmiddels zeven bijdragen verschenen. We zetten ze hier op een rijtje:

9 april 2017: Patiëntenverenigingen: 'Patiënten worden verkeerd beoordeeld door gebrek aan kennis UWV'
https://demonitor.ncrv.nl/uwv/patintenverenigingen-patinten-worden-verkeerd-beoordeeld-door-gebrek-aan-kennis-uwv

6 april 2017: OPS-patiëntenvereniging: 'Keuringsuitslag verschilt per UWV-kantoor'
https://demonitor.ncrv.nl/uwv/ops-patintenvereniging-keuringsuitslag-verschilt-per-uwv-kantoor

5 april: ‘Je moet bij het UWV bijna vals spelen om gehoord te worden’
https://demonitor.ncrv.nl/uwv/je-moet-bij-het-uwv-bijna-vals-spelen-om-gehoord-te-worden

3 april: Lijstje tips juridisch adviseur: ‘Ga nooit alléén naar de keuringsarts van het UWV’
https://demonitor.ncrv.nl/uwv/lijstje-tips-juridisch-adviseur-ga-nooit-alln-naar-de-keuringsarts-van-het-uwv

1 april: ‘UWV-arts moet afgaan op oordeel specialist of huisarts’
https://demonitor.ncrv.nl/uwv/uwv-arts-moet-afgaan-op-oordeel-specialist-of-huisarts

16 maart: UWV-tipgever: ‘Was ik bankdirecteur of Mark Rutte geweest, dan zou ik wél afgekeurd worden’
https://demonitor.ncrv.nl/uwv/uwv-tipgever-was-ik-bankdirecteur-of-mark-rutte-geweest-dan-zou-ik-wl-afgekeurd-worden

28 februari: "‘Ik ben in mijn leven nog nooit zo vernederd'"
https://demonitor.ncrv.nl/binnengekomen-tips/ik-ben-in-mijn-leven-nog-nooit-zo-vernederd

26 februari: UWV over artikel keuringsarts: 'De Monitor maakt mensen bang voor ons'
https://demonitor.ncrv.nl/oproep/uwv-de-monitor-maakt-mensen-bang-voor-ons

22 februari "‘Van mijn dokter mag ik 15 minuten lopen, volgens UWV-arts 4 uur’"

https://demonitor.ncrv.nl/binnengekomen-tips/van-mijn-dokter-mag-ik-15-minuten-lopen-volgens-uwv-arts-4-uur

Komende zondag (9 april 2017) is de uitzending over dit onderwerp: 22.35 uur op NPO2.


Bron: https://demonitor.ncrv.nl/uwv

Dat chronische vermoeidheid (CVS) niet tussen de oren zit, is inmiddels duidelijk. Maar de mysterieuze ziekte geeft zijn geheimen maar met mondjesmaat prijs. Amerikaanse onderzoekers denken nu mogelijk de boosdoeners in het vizier te hebben.

Lees verder: http://www.demorgen.be/wetenschap/chronische-vermoeidheid-zit-niet-tussen-de-oren-oorzaken-steeds-meer-in-het-vizier-bfa613fa/

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de Wajong, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor ‘jonggehandicapten’.
Nieuwe aanvragen van een Wajonguitkering worden met ingang van 1 januari 2015 getoetst aan veel strengere regels.
Daarnaast beoordeelt het UWV bij iedereen die al voor 2015 een Wajong-uitkering had of hij ‘arbeidsvermogen’ heeft, dat wil zeggen of hij mogelijkheden heeft om (gedeeltelijk) te werken. Dit wordt ook wel herindeling of herkeuring genoemd. De uitkomst kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering en voor re-integratie.
Om ervaringen met deze beoordeling te verzamelen en inzicht te krijgen in de gevolgen, vragen we je een vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst vind je hier:  Vragenlijst (her)keuringen Wajong

Op 17 december plaatste de NRC een interview van journalist Coen Verbraak met psychiater Koerselman. Zowel de vragensteller als de geïnterviewde lieten zich daarin minachtend en zonder enige kennis van zaken uit over ME. Ynske Jansen stuurde twee ingezonden brieven. De NRC wilde geen daarvan plaatsen. Hieronder de brieven:

 
Ziekte of gestoorde betekenisbeleving?

Een diepgevoeld gemis aan erkenning leidt bij mensen met een ‘gestoorde betekenisbeleving’ tot een enorme behoefte aan een medische etiket, dat vervolgens hun hele identiteit bepaalt. Het gewenste etiket wordt vaak geleverd door ‘modeziektes’, zoals ME of PTSS (Posttraumatische Stress Stoornis). Dat is de centrale stelling van psychiater Frank Koerselman (Het Grote Interview, NRC 17 december 2016).

Deze stelling is ook het uitgangspunt voor zijn lucratieve expertisepraktijk, waarin hij, in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, en vroeger ook het UWV en rechtbanken, mensen beoordeelt. Mensen die relatief vaak te maken hebben met een gebrek aan erkenning, zoals migranten, vrouwen, arbeidsongeschikten, lopen, als zij aan zijn oordeel onderworpen worden, een grote kans dat hij hun gezondheidsproblemen interpreteert als het gevolg van een ‘gestoorde betekenisbeleving’. Daarmee geeft hij zijn opdrachtgevers een argument in handen om een legitiem beroep op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid af te wijzen.

Koerselman kan deze praktijk gelukkig niet ongestoord voortzetten. Hij is in juli door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gewaarschuwd omdat hij het correctierecht van een onderzochte niet had gerespecteerd. Vanwege zijn vooringenomenheid kunnen ME-patiënten inmiddels bij rechtszaken met succes vragen om een andere deskundige.

Ynske Jansen, Groningen

 

Niets ‘modeziekte’

Het inkoppertje van interviewer Coen Verbraak in zijn interview met psychiater Frank Koerselman, over de ‘modekwaal ME’, waar je tegenwoordig bijna nooit meer iets over zou horen, is een journalist onwaardig. (Het Grote Interview, NRC 17 december 2016). In Nederland lijden minstens 15.000 mensen aan deze ziekte. Vorig jaar kwam de Amerikaanse overheid met een urgent rapport over ME/CVS. De Nederlandse Gezondheidsraad werkt op dit moment aan een advies over ME. Meerdere media hebben naar aanleiding van de actie ‘Millions missing’ op 26 september van dit jaar aandacht aan de ziekte besteed (de NRC niet). Waarom gaat de NRC zo respectloos en ongeïnteresseerd met deze patiëntengroep om? Hou toch eens op met dat ‘modekwaal’!

Ynske Jansen, Groningen

 
Voor het interview, zie:

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/16/een-leven-zonder-angst-is-ongehoord-saai-5774858-a1537150

 
 

Wajongers die ouder zijn dan 50 jaar krijgen geen herkeuring. Zij kunnen volgend jaar een brief van het UWV verwachten waarin staat dat zij geen arbeidsvermogen hebben.

Op basis van hun dossiers valt heel moeilijk vast te stellen of zij arbeidsvermogen hebben en het

UWV heeft onvoldoende verzekeringsartsen om

hen persoonlijk te deze beoordelen.

Dit meldt het dagblad Trouw op basis van mededelingen van staatssecretaris Klijnsma.

De vrijwaring geldt niet voor de Wajongers uit deze leeftijdsgroep die werken. Zij hebben volgens het UWV arbeidsvermogen en kunnen daarom, bij een volledige uitkering, per 1 januari 2018 een korting van 75% naar 70% van het minimumloon tegemoet zien. De consequenties voor de werkende 50-plusWajongers verschillen per persoon, afhankelijk van de verrekening van hun verdiensten.

Wat de peildatum voor de leeftijd is wordt niet vermeld.

Overigens blijken ook Wajongers die ouder zijn dan 30 jaar vaak geen arbeidsvermogen te hebben. Het is zorgwekkend dat zij dat vaak eerst toch toegeschreven krijgen van het UWV. Pas als zij daartegen protesteren vindt een persoonlijke beoordeling vindt. Dan krijgt 60% gelijk. Maar wie niet protesteert heeft een grote kans dat hij onjuist wordt beoordeeld.


Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4436690/2016/12/19/Wajonger-van-50-plus-niet-naar-UWV.dhtml

 

Het UWV heeft naar aanleiding van de berichten in de media hierover een voorbehoud gepubliceerd:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/sticky-reactie-van-uwv-naar-aanleiding-van-nieuwsbericht-in-trouw-over-niet-beoordelen