Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids.

Veelgeprezen brochure die zieke werknemers helpt met informatie en tips, vanaf de eerste ziektedag tot en met een eventuele WIA-aanvraag. Te bestellen bij de Steungroep.

Lees meer

2 mei 2016 Banenbelofte Participatiewet niet ingelost

De Participatiewet levert weinig nieuwe banen op. Voor sommige mensen met beperkingen leidt de wet zelfs tot ontslag of maakt het moeilijker om werk te vinden.

Dit is de conclusie van het TV-programma ‘Monitor’ (KRO/NCRV), dat heeft onderzocht of de Participatiewet mensen met een arbeidshandicap echt aan voor hen passend werk helpt. Volgens verantwoordelijk staatsecretaris moet bekeken worden of de wet tot “vreemde neveneffecten” leidt. Zie: http://demonitor.ncrv.nl/werken-met-een-beperking

29 maart 2016: Gezondheidsraad installeert commissie voor advies over ME

Afgelopen vrijdag, 25 maart, heeft de Gezondheidsraad de commissie geïnstalleerd, die een advies moet voorbereiden over ME. De commissie bestaat uit elf leden.

Lees verder