In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk. Bijna 400 duizend van deze arbeidsgehandicapten waren tussen de 25 en 45 jaar oud. Van hen was de helft niet actief op de arbeidsmarkt. Als ze wel werkten waren ze minder vaak in vast dienst. Dat meldt CBS.

Lees meer: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/met-arbeidshandicap-vaak-niet-actief-op-arbeidsmarkt

Werkgevers pasten de bepalingen over aanstellingskeuringen uit de Wet op de medische keuringen (WMK) in 2015 vaak onjuist toe. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER. Zo kwamen regelmatig vragen over gezondheid voor in sollicitatieformulieren, terwijl de wet dit verbiedt.
Lees verder...

23 mei 2016: UWV wil tienduizenden arbeidsongeschikten laten herkeuren door basisartsen

Dagblad Trouw meldt dat het UWV tienduizenden mensen met een arbeidsongeschiktheidskeuring wil

laten herkeuren door onervaren artsen die daar (nog) niet de nodige kennis voor hebben.

Lees meer