De Steungroep en de ME/CVS Stichting Nederland hebben op 14 oktober 2014 een officiële klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over de totstandkoming van de multidisciplinaire richtlijn CVS, die begin 2013 is verschenen. Op 22 juli 2015 ontvingen wij een antwoord, waarin de Ombudsman helaas aangeeft dat hij onze klacht niet nader zal onderzoeken.

Wajongers met ME of CVS kunnen bij het advies- en meldpunt van de Steungroep informatie en advies krijgen over de Wajongherkeuringen en de specifieke problemen die ze daarbij tegen kunnen komen. De Steungroep roept Wajongers met ME of CVS op om hun ervaringen met de Wajongherkeuring te melden (zie elders op deze site) en daarna ook bij het FNV-meldpunt:

http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/uitkeringsgerechtigden/nieuws/1141954-fnv-opent-wajong-meldpunt-herbeoordelingen/

Door de invoering van de Participatiewet en de wet banenafspraak worden grote groepen mensen met een arbeidsbeperking uitgesloten. Zij maken minder in plaats van meer kans op het vinden van een baan. Steeds meer mensen twijfelen aan de werking van de Participatiewet. De afgelopen dagen werden in de media en in de Tweede Kamer veel vraagtekens geplaatst bij de banenafspraak van staatssecretaris Klijnsma.

Lees verder: https://iederin.nl/nieuws/17689/steeds-meer-twijfels-over-de-participatiewet/

De Participatiewet levert weinig nieuwe banen op. Voor sommige mensen met beperkingen leidt de wet zelfs tot ontslag of maakt het moeilijker om werk te vinden.

Dit is de conclusie van het TV-programma ‘Monitor’ (KRO/NCRV), dat heeft onderzocht of de Participatiewet mensen met een arbeidshandicap echt aan voor hen passend werk helpt. Volgens verantwoordelijk staatsecretaris moet bekeken worden of de wet tot “vreemde neveneffecten” leidt. Zie: http://demonitor.ncrv.nl/werken-met-een-beperking