Veel mensen hebben in de afgelopen jaren kopieën opgestuurd van bijvoorbeeld een UWV keuring, beoordeling door een bedrijfsarts of medische stukken. De Steungroep is op dit moment bezig om oude dossiers op te ruimen. Als u vóór 2012 dossierstukken hebt opgestuurd gaan wij die vernietigen. U kunt de stukken teruggestuurd krijgen tegen portokosten. Als u dit wilt, mail dan uw naam, adresgegevens vóór 1 april naar de Steungroep. U krijgt dan bericht over de portokosten. Als wij op 1 april geen bericht van u hebben gehad, gaan we over tot versnippering van het dossier.