Cytokinen in hersen- en ruggenmergvocht bij ME/CVS-patiënten

Door Eef van Duuren, september 2015

Uit onderzoek is bekend dat er bij ME/CVS onder andere sprake is van aantasting van het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Dat kan de oorzaak zijn van een slecht geheugen en een slecht concentratievermogen, pijn en vermoeidheid. Daarbij spelen cytokinen een rol, de boodschapperstoffen van het immuunsysteem die een belangrijk aandeel hebben in het ontstaan of afremmen van een ontsteking.

Lees verder

Minder witte hersenmassa bij ME/CVS-patiënten

Door Eef van Duuren, 2015

Wetenschappers van de Stanford University School of Medicine in Californië hebben structurele afwijkingen ontdekt in de hersenen van ME/CVS-patiënten. Onder leiding van Michael Zeineh onderzochten ze een groep van vijftien patiënten en veertien gezonde controlepersonen met gebruik van zeer uitgebreide en verfijnde MRI-scans.* Ze bestudeerden de afmetingen van de diverse onderdelen van de hersenen en keken in welke toestand de vezelbundels die signalen in het brein overbrengen zich bevonden. Specifiek keken ze naar de vezelbundel arcuate fasciculus, die betrokken is bij het taalvermogen: hij speelt een rol bij spreken en het herkennen van spraak.


Lees verder

Onderzoeken naar afwijkende reactie op inspanning bij ME/CVS met elkaar vergeleken

Door Eef van Duuren, 2015

De afgelopen jaren is er hoe langer hoe meer onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het im-muunsysteem van ME/CVS patiënten anders reageert op lichamelijke inspanning dan dat van gezonde mensen. Jo Nijs, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, heeft samen met een aantal collega-wetenschappers 23 van dergelijke onderzoeken grondig tegen het licht gehouden en met elkaar vergeleken. Het betrof onderzoeken waarvan de uitkomsten door meerdere andere studies werden bevestigd en die voldeden aan alle wetenschappelijke eisen.


Lees verder

Sleutelen aan diagnosecriteria

Door Michaël Koolhaas, 2015

Wetenschapper Leonard Jason uit Chicago heeft al heel wat publicaties over ME/CVS op zijn naam staan. In het januarinummer van het tijdschrift Journal of Prevention & Intervention in the Community zijn er zeven bij gekomen. Dit zijn allemaal verslagen van onderzoeken over het verbeteren van de voorwaarden die worden gebruikt in de verschillende diagnoses voor ME en/of CVS. Hieronder een korte samenvatting van een viertal uit deze reeks.

Lees verder

Spierzwakte na inspanning heeft geen psychische oorzaak

Door Michaël Koolhaas, 2015

Een van de kenmerken van ME/CVS is een toegenomen gevoel van uitputting ofwel ‘malaise’ na inspanning, ook bekend als PEM (Post Exertional Malaise). Dat komt onder andere tot uiting in wat wel spiervermoeidheid wordt genoemd: de spieren hebben in dat geval lange tijd nodig om te herstellen van de geleverde inspanning. Hiervoor zijn al heel wat verklaringen gegeven, bijvoorbeeld dat ME/ CVS-patiënten door weinig te bewegen ‘gedeconditioneerd’ zouden zijn, met andere woorden: het verschijnsel zou alleen maar worden veroorzaakt door hun slechte conditie. Ook andere, vooral psychologische, verklaringen zijn wel genoemd, zoals bewegingsangst.

Lees verder