Het indienen van een klacht bij het UWV

Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV, kan bezwaar maken of in beroep gaan. Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt, kan een klacht indienen. Wat is precies het verschil, en wanneer heeft klagen zin?

Lees meer

Naar de bedrijfsarts? Naar de verzekeringsarts?

Als u klachten hebt die wijzen op ME/CVS gaat u daarmee gewoonlijk eerst naar de huisarts en eventueel de specialist. Maar als er sprake is van langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid, krijgt u ook met de bedrijfsarts en de verzekeringsarts te maken. Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél, ofwel: wat uw ‘functionele beperkingen en mogelijkheden’ zijn.

Lees meer