Een (periodiek) gift?

Vanzelfsprekend verwelkomen we u graag als donateur, maar misschien vindt u het interessanter om een eenmalige (grote) gift te doen of een periodieke gift. Dat kan namelijk aftrekbaar zijn voor de belastingen. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft een zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat de belastingdienst ons erkent als doel waaraan u fiscaal aantrekkelijk geld kunt schenken. De belastingdienst betaalt dan als het ware een groot deel (afhankelijk van uw belastingtarief) van uw gift. Meer informatie daarover vindt u hier.


U kunt uw gift storten op rekeningnummer: NL97INGB0006833476 t.n.v. Stichting steungroep ME en arbeidsongeschiktheid te Groningen, o.v.v. "Gift"


Heeft u besloten tot een periodieke gift?

In dat geval is het handig om gebruik te maken van de speciale formulieren die de belastingdienst daarvoor beschikbaar heeft. Het gaat dan om het formulier waarin u verklaart de (periodieke) gift te doen met een afschrift voor ons en een voor uzelf. Daarnaast een formulier waarin u de betalingsvolmacht regelt. Met deze formulieren kunt u altijd bij de belastingdienst duidelijk maken dat het om een gift gaat volgens de fiscale regels. U hoeft daarvoor niet meer naar de notaris.


Meer informatie vindt u hier:

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften


De formulieren vindt u hier:

Overeenkomst

Betalingsvolmacht


Wilt u gebruik maken van de voordelen van het donateurschap, meld u zich dan aan als donateur via het online formulier Registreer. (zie ook: voordeel-donateurs).
Daarbij hoort een jaarlijkse bijdrage van €20,-.