Een overzicht van door de Steungroep uitgebrachte Nieuwsbrieven.

Deze Nieuwsbrieven worden gezonden aan donateurs van de Steungroep. Om ook niet-donateurs kennis te laten nemen van de inhoud zijn onze Nieuwsbrieven, die één jaar of langer geleden zijn verschenen, hieronder opgenomen. Om ze te kunnen lezen dient u te beschikken over Acrobat Reader.

Steungroepnieuws 2016-3

Ynske Jansen beschrijft dat UWV het aantal herkeuringen gaat opvoeren

Eef van Duuren doet verslag van de internationale ME conferentie in Londen. ‘Wetenschappers uit allerlei landen presenteerden hun onderzoek. De resultaten daarvan zijn soms zo indrukwekkend, dat de inleider van de conferentie sprak over ‘een nieuw tijdperk’

Verder in dit nummer:

  • Tips voor de herkeuring
  • Stand van zaken advies Gezondheidsraad over ME
  • Millions are Missing Holland
  • Wetenschappelijk nieuws:
    Zit de sleutel tot ME in de poep van patiënten?
    Witte hersenstof neemt in loop van tijd af bij ME/CVS
    Aansturing autonome zenuwstelsel wijkt af bij ME-patiënten


Steungroepnieuws 2016-2

In dit nummer gaat Ynske Jansen in op een verontrustend bericht over de Wajong, dat niet blijkt te kloppen. Verder veel aandacht voor wetenschappelijk nieuws, vooral over het Engelse PACE-onderzoek. Eef van Duu¬ren interviewde een Amerikaanse weten¬schapsjournalist die gehakt maakt van dit onderzoek, nadat hij allerlei deskundigen heeft gesproken. En Michaël Koolhaas be¬spreekt twee artikelen van een Nederlandse arts die in ernstige mate aan ME lijdt en een opmerkelijk onderzoek heeft gedaan bij één patiënt: hijzelf. Ten slotte nog nieuws over de commissie die op verzoek van de Tweede Kamer een advies over ME gaat opstellen.


Steungroepnieuws 2016-1

Eef van Duuren bespreekt in dit nummer nieuw wetenschappelijk onderzoek. Michaël Koolhaas gaat in op de situatie in Groot Brittannië, waar een toenemend aantal patiënten en wetenschappers zich verzet tegen een onderzoeksrapport dat een heel eenzijdige kijk geeft op ME/CVS. Ynske Jansen is opnieuw in de Wajongproblematiek gedoken en zet uiteen waar mensen op moeten letten, zodat alle patiënten die binnenkort herkeurd worden – of een Wajonguitkering voor het eerst aanvragen – goed beslagen ten ijs komen.

Steungroepnieuws 2015-4

Ynske Jansen gaat in op de Wajongherkeu¬ring. Eef van Duuren doet verslag van het ME-congres in Amsterdam. Michaël Kool¬haas bespreekt nieuw wetenschappelijk on¬derzoek. Het nummer opent met een aan¬grijpend in memoriam van een van onze donateurs, een ernstig zieke ME-patiënte die onlangs is overleden.

Steungroepnieuws 2015-3

Ynske Jansen informeert u opnieuw over de gevolgen van de nieuwe Wajongregels. Eef van Duuren en Michaël Koolhaas bespreken recent wetenschappelijk onderzoek. Onder andere een interessante studie die aantoont dat de spierpijnen die veel ME/CVS-patiënten na inspanning ervaren niets te maken hebben met inactiviteit of ‘bewegingsangst’, zoals sommige artsen en psychologen hardnekkig blijven beweren. En tot slot kunt u kennismaken met onze voorzitter, Dick Quik.

2016:

Steungroepnieuws_nummer_2_2016.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_2016.pdf

2015:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2015.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2015.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2015.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_februari_2015.pdf

2014:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2014.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2014.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2014.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_maart_2014.pdf

2013:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_februari_2013.pdf

2012:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2012.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2012.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2012.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_maart_2012.pdf

2011:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2011.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2011.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_juni_2011.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_maart_2011.pdf

2010:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2010.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2010.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2010.pdf.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_maart_2010.pdf

2009:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2009.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_juli_2009.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2009.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_februari_2009.pdf

2008:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2008.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_juli_2008.pdf.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_april_2008.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_januari_2008.pdf

2007:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2007.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2007.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1en2_mei_2007.pdf

2006:

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2006.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_oktober_2006.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_juni_2006.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_maart_2006.pdf

2005:

Steungroepnieuws_nummer_3en4_november_2005.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_juni_2005.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_januari_2005.pdf

2004:

Steungroepnieuws_nummer_3_oktober_november_2004.pdf

Steungroepnieuws_nummer_2_juni_juli_2004.pdf

Steungroepnieuws_nummer_1_april_2004.pdf


2003:

Steungroepnieuws_nummer_2_december_2003.pdf

Let op: het is mogelijk dat bepaalde informatie in bovenstaande Nieuwsbrieven inmiddels verouderd en/of achterhaald is. Ook verwijzingen naar namen, adressen etc. kunnen inmiddels achterhaald zijn.

© Op bovenstaande Nieuwsbrieven rust het copyright van de Steungroep. Het is daarom niet toegestaan informatie uit deze Nieuwsbrieven te verspreiden of over te nemen zonder schriftelijke toestemming van de Steungroep.