Afdrukken

Hier vindt u enkele belangrijke regelingen in verband met inkomen bij ziekte, re-integratie en de bedrijfsartsen.

Regelingen in verband met inkomen bij ziekte:

Loondoorbetaling bij ziekte

Ziektewet

Ontslag en transitievergoeding

 

Regels in verband met de bedrijfsarts:

De rol van de bedrijfsarts: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts

Richtlijn CVS. CBO 2013 (met name de hoofdstukken 7 en 8)

De Richtlijn chronisch zieken en werk

Achtergronddocument bij Richtlijn Chronisch zieken en werk 2016

Kritische artikelenserie over de richtlijn CVS in de praktijk in Steungroepnieuws:

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf

Overige:
Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014. Met dit formulier kan een bedrijfsarts uw beperkingen en mogelijkheden vastleggen

Werkwijzer Poortwachter UWV, 1 december 2018

CAS Classificaties voor Arbo en SV (diagnosecodes voor bedrijfs- en verzekeringsartsen). UWV 2002

Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Leidraden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

- Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, KNMG 2007 (voor onderlinge uitwisseling van informatie tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en behandelaars)