Vragenlijst-wajongkeuring

Vragenlijst (her)keuringen Wajong

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de Wajong, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor ‘jonggehandicapten’.
Nieuwe aanvragen van een Wajonguitkering worden met ingang van 1 januari 2015 getoetst aan veel strengere regels.
Daarnaast beoordeelt het UWV bij iedereen die al voor 2015 een Wajong-uitkering had of hij ‘arbeidsvermogen’ heeft, dat wil zeggen of hij mogelijkheden heeft om (gedeeltelijk) te werken. Dit wordt ook wel herindeling of herkeuring genoemd. De uitkomst kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering en voor re-integratie.
Om ervaringen met deze beoordeling te verzamelen en inzicht te krijgen in de gevolgen, vragen we je de volgende vragenlijst in te vullen.

Wanneer invullen
We vragen je de vragen pas te beantwoorden als de beoordeling is afgerond en je de beslissing van het UWV over je ‘arbeidsvermogen’ hebt gekregen. Als het UWV heeft besloten dat je arbeidsvermogen hebt, wordt je later door het UWV nog uitgenodigd voor een gesprek over mogelijkheden om werk te zoeken. Daarop hoef je niet met invullen te wachten. Als je dat gesprek al hebt gehad, kun je er wel een paar vragen over beantwoorden.

Vertrouwelijkheid
Je kunt de vragenlijst anoniem invullen. Aan het eind kun je je contactgegevens vermelden, zodat we je zo nodig nadere informatie kunnen vragen, maar dat hoeft niet. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Deze zullen alleen gezien worden door degenen die de gegevens verwerken en gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in het verloop van de beoordelingen. We zullen je gegevens niet aan anderen verstrekken of voor een ander doel gebruiken.

Tijdsbesteding
Hoeveel vragen je in moet vullen, hangt af van de wijze waarop je beoordeeld bent en welke acties je zelf hebt ondernomen. Voor de meeste mensen zal het invullen naar schatting 20 tot 30 minuten kosten. Als je de vragenlijst niet in een keer wilt invullen, maart in etappes, kan dat op de volgende manieren:
  • uitprinten op papier, in etappes invullen, en per post versturen naar Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Bankastraat 42C 9715 CD Groningen
  • gedeelten invullen op de website, en steeds na het invullen van een gedeelte versturen via de website. In dat geval is het wel nodig om steeds minimaal een naam te vermelden (aan het eind van de vragenlijst), zodat wij de delen kunnen samenvoegen. Noteer voor jezelf ook het nummer van de vraag om mee verder te gaan.

Invulinstructie

Soms is maar één antwoord mogelijk (keuzebox), soms kun je bij een vraag meerdere antwoorden aankruisen. Er staat dan: meerdere antwoorden mogelijk (□)

Afhankelijk van je antwoorden, moet je soms vragen overslaan. Achter de vraag staat dan: Ga naar vraag…. Staat er niets, dan kun je doorgaan met de volgende vraag.

Bij de meeste vragen hoef je alleen maar een antwoord aan te kruisen of te klikken. Een enkele keer wordt een toelichting gevraagd. Aan het eind vind je een tekstveld voor opmerkingen over de vragenlijst of om iets te vermelden wat je niet kwijt kon in de vragenlijst.

De vragenlijst bestaat uit de volgende categorien:

A. ALGEMENE VRAGEN
B. WAJONG AANGEVRAAGD VOOR 2015
C. WAJONG AANGEVRAAGD VANAF 01-01-2015
D. DE VERZEKERINGSARTS EN DE ARBEIDSDESKUNDIGE
E. PERSOONLIJK PLAN EN RE-INTEGRATIEPLICHT
F. AFRONDING EN CONTACTGEGEVENS


U kunt op een categorie klikken om naar het betreffende onderdeel in de vragenlijst te gaan.


Deze melding betreft


Invalid Input

1) Ben je een man of een vrouw?

Invalid Input

2) Wat is je leeftijd?

Invalid Input

3) Met welk UWV-kantoor heb je contact gehad?

Invalid Input

4) Welke diagnose is bij jou gesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Invalid Input

Andere diagnose

Invalid Input

5) Welke van je gezondheidsproblemen kunnen van invloed zijn op je mogelijkheden om te werken? (Meerdere antwoorden mogelijk).


Invalid Input

Andere gezondheidsprolemen

Invalid Input

6) Hoeveel uur per dag kun je gemiddeld actief zijn (buiten eten, slapen, rusten en zelfverzorging)?

Invalid Input

7) Kun je in een werksituatie instructies begrijpen, onthouden en uitvoeren?

Invalid Input

8) Kun je afspraken met een werkgever nakomen?

Invalid Input

9) Heb je in een werksituatie vaker dan eens per uur bijsturing of hulp nodig?

Invalid Input

10) Zijn er werkomstandigheden waar je niet tegen kunt (zoals drukte, lawaai, warmte, kou, temperatuursverschillen, tocht, stof) ?

Invalid InputInvalid Input

11) Wat vind je van de informatie die je van tevoren van het UWV hebt gekregen over de Wajong (her)beoordeling?

Invalid Input

12) Hoe heb je je voorbereid? (meerdere antwoorden mogelijk)


Invalid InputInvalid Input

13) Het UWV kent verschillende Wajongregelingen, afhankelijk van wanneer je voor het eerst recht had op een uitkering. In welke groep val je?Invalid Input

14) Kun je volgens het UWV (gedeeltelijk) werken?

Invalid Input

15) Wat was vóór de herkeuring je arbeidsongeschiktheidspercentage?

Invalid Input

16) Werk je?

Invalid Input

gemiddeld aantal uur per week:

Invalid Input

17) Zou je (meer) willen werken? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Invalid Input

Toelichting:

Invalid Input

18) Hoe heeft het UWV contact met je opgenomen over de herbeoordeling?
Invalid InputInvalid Input

19) Wat was de uitslag van deze voorlopige beoordeling?

Invalid Input

20) Was het duidelijk dat dit nog geen definitieve beslissing was?

Invalid Input

21) Was je het met de voorlopige beoordeling van arbeidsvermogen eens?

Invalid Input

22) Als je het niet eens was met de voorlopige beoordeling heb je dit dan (bijvoorbeeld via het reactieformulier) gemeld aan het UWV?


Invalid Input

23) Hoe heeft het UWV gereageerd op jouw melding dat je het niet eens was met de voorlopige beoordeling? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Invalid Input

24) Was er verschil tussen de voorlopige beslissing en de definitieve beslissing?

Invalid Input

25) Heb je het vragenformulier van het UWV ingevuld en opgestuurd?

Invalid Input

26) Heb je met dit vragenformulier gegevens meegestuurd? (Meerdere antwoorden mogelijk

Invalid Input

27) Wat was de beslissing/definitieve beoordeling van het UWV over je arbeidsvermogen?

Invalid Input

28) Heb je bezwaar gemaakt tegen deze beslissing over je arbeidsvermogen of ben je van plan dat te doen?Invalid Input

29) Wat was de beslissing van het UWV op je bezwaar tegen de beslissing over je arbeidsvermogen

Invalid Input

30) Heb je voor de beoordeling van je arbeidsvermogen een gesprek gehad met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige van het UWV?
Invalid Input

31) Om een Wajong-2015-uitkering aan te vragen moet je bij het UWV een beoordeling van je arbeidsvermogen aanvragen. Heb je daarbij hulp gehad?

Invalid Input

32) Van wie heb je hulp gekregen bij het aanvragen van een beoordeling van arbeidsvermogen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Invalid InputInvalid Input

33) Welke stukken heb je meegestuurd met de aanvraag bij het UWV? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Invalid Input

34) Wat was de beslissing na de beoordeling van je arbeidsvermogen?

Invalid Input

35) Heb je bezwaar gemaakt tegen deze beslissing over je Wajong-aanvraag of ben je van plan dat te doen?

Invalid Input

36) Wat was de beslissing van het UWV op je bezwaar tegen de beslissing over je Wajongaanvraag?

Invalid Input

37) Heb je voor de beoordeling van je arbeidsvermogen een gesprek gehad met een verzekeringsarts en/of een arbeidsdeskundige van het UWV?

Invalid Input


De verzekeringsarts


38) Waar vond het gesprek met de verzekeringsarts plaats?

Invalid Input

39) Heeft de verzekeringsarts jou (en/of je begeleider) voldoende gelegenheid gegeven om je gezondheidsproblemen, en de gevolgen daarvan voor je mogelijkheden om te werken, naar voren te brengen?

Invalid Input

Toelichting:

Invalid Input

40) Heeft de verzekeringsarts gevraagd naar je ‘dagverhaal’ (overzicht van activiteiten en rustmomenten op een dag)?

Invalid Input

41) Heeft de verzekeringsarts gevraagd of je behandelingen volgt?

Invalid Input

42) Heeft de verzekeringsarts gevraagd of er veranderingen in je klachten zijn opgetreden sinds de laatste keuring?

Invalid Input

43) Heeft de verzekeringsarts jou gevraagd of hij contact met je behandelaar mocht opnemen?

Invalid Input

44) Heb jij de verzekeringsarts gevraagd om contact op te nemen met je behandelaar(s)?

Invalid Input

45) Heeft de verzekeringsarts contact met je behandelaar(s) gehad?

Invalid Input

46) Heb je gegevens van je behandelaar(s) meegenomen naar de keuring?

Invalid Input

47) Heeft de verzekeringsarts gevraagd hoeveel uren per dag je gemiddeld actief kunt zijn?

Invalid Input

48) Heeft de verzekeringsarts je gevraagd of je elke dag van de week zoveel uren actief kunt zijn?

Invalid Input

49) Heeft de verzekeringsarts bij zijn beoordeling voldoende rekening gehouden met je klachten?

Invalid Input

50) Met welke klachten heeft hij onvoldoende rekening gehouden? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Invalid InputInvalid Input

51) Heeft de verzekeringarts bij zijn beoordeling voldoende rekening gehouden met het aantal uren dat je gemiddeld per dag actief kan zijn?

Invalid Input

52) Heeft de verzekeringsarts gevraagd naar de ernst van je klachten?

Invalid Input

53) Heb je de verzekeringsarts gevraagd om zijn rapportage van de beoordeling?

Invalid Input

54) Heb je de rapportage van de verzekeringsarts ontvangen?

Invalid Input

55) Zijn de conclusies in de rapportage duidelijk beargumenteerd?

Invalid Input

56) Ben je het eens met de conclusies van de verzekeringsarts?

Invalid Input

57) Vind je jouw mening goed beschreven in de rapportage?

Invalid Input

58) Heb je na het ontvangen van de rapportage een verzoek tot correctie, verwijdering of aanvulling van gegevens ingediend?

Invalid Input

59) Staat in de rapportage van de verzekeringsarts dat er een herbeoordeling (‘medisch heronderzoek’) is gepland?

Invalid Input

Maand jaar herbeoordeling

Invalid InputInvalid Input

61) Heb je, naast een gesprek met de verzekeringsarts, ook een gesprek gehad met een arbeidsdeskundige van het UWV, voor het beoordelen van je arbeidsvermogen?

Invalid Input


De arbeidsdeskundige


62) Waar vond het gesprek met de arbeidsdeskundige plaats?

Invalid Input

63) Heeft de arbeidsdeskundige je uitgelegd hoe wordt vastgesteld of je arbeidsvermogen hebt?

Invalid Input

64) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of je instructies kunt begrijpen, onthouden en uitvoeren?

Invalid Input

65) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of je afspraken met een werkgever kunt nakomen?

Invalid Input

66) Heeft de arbeidsdeskundige gevraagd hoeveel uren per dag je gemiddeld actief kunt zijn?

Invalid Input

67) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of je elke dag van de week zoveel uren actief kunt zijn?

Invalid Input

68) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of je tenminste 1 uur aaneengesloten kunt werken?

Invalid Input

69) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of je vaker dan eens per uur bijsturing of hulp nodig hebt?

Invalid Input

70) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of er werkomstandigheden zijn waar je niet tegen kunt (zoals drukte, lawaai, warmte, kou, temperatuursverschillen, tocht, stof)?

Invalid Input

71) Heeft de arbeidsdeskundige je gevraagd of je in het dagelijks leven bepaalde taken doet en kunt afmaken?

Invalid Input

72) Heeft de arbeidsdeskundige je bepaalde taken voorgelegd die voor jou niet haalbaar zijn?

Invalid Input

73) Welke taken waren dat?

Invalid Input

74) Heb je aan de arbeidsdeskundige uitgelegd waarom je die taak/taken niet haalbaar vindt?

Invalid Input

75) Heeft de arbeidsdeskundige zich iets van jouw uitleg aangetrokken?

Invalid Input

76) Welke taak/taken kun je volgens de arbeidsdeskundige uitvoeren (Dit heeft de arbeidsdeskundige in het gesprek verteld en staat in het rapport bij de beslissing) ?

Invalid Input

Taken

Invalid Input

77) Vind je deze taak/taken haalbaar voor jou?

Invalid Input

78) Heeft de arbeidsdeskundige gevraagd of je hulp/begeleiding of een voorziening nodig hebt om de vastgestelde taak/taken te kunnen doen?

Invalid Input

79) Heeft de arbeidsdeskundige je uitgelegd wat de gevolgen van de beoordeling van arbeidsvermogen voor jou zijn?

Invalid InputInvalid Input

81) Heb je een (start)gesprek gehad bij het UWV over re-integratieplicht en mogelijkheden om werk te zoeken.

Invalid Input

82) Is er op basis van het gesprek met het UWV een ‘persoonlijk plan’ gemaakt?

Invalid Input

83) Wie heeft de inhoud van dit plan bepaald?

Invalid Input

84) Wat staat in dit plan over re-integratie in werk

Invalid Input

85) Welke hulp van het UWV staat in dat plan? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Invalid InputInvalid Input

86) Heb je betaald werk gevonden?

Invalid Input

87) Ben je er hierdoor in inkomen op vooruit gegaan?

Invalid Input

88) Verwacht je werk te vinden voor 1 januari 2018?

Invalid Input

89) Welke verplichtingen in verband met re-integratie heeft het UWV je opgelegd? (Meerdere antwoorden mogelijk)Invalid InputInvalid Input

90) Is het voor jou haalbaar om je aan deze verplichtingen te houden?

Invalid Input

91) Ben je het eens met het ‘persoonlijk plan’? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Invalid InputInvalid Input

92) Hoe heb je het gesprek bij het UWV over het ‘persoonlijk plan’ervaren?

Invalid Input

93) Heb je bezwaar gemaakt tegen het ‘persoonlijk plan’ of ben je van plan dat te doen?

Invalid Input

94) Wat was de beslissing van het UWV op je bezwaar tegen het ‘persoonlijk plan’?

Invalid Input

95) Ben je bereid om desgevraagd nadere informatie te verstrekken?

Invalid Input

Persoonlijke gegevens

Invalid Input

Als u uw ingevulde gegevens per email in pdf formaat toegestuurd wilt hebben, vul dan hier uw emailadres in:

Invalid Input

Ruimte voor opmerkingen.:

Invalid Input


Voor vragen kunt u contact opnemen met onze telefonische informatie- en adviesdienst: klik hier