Vragenlijst (her)keuringen Wajong

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de Wajong, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor ‘jonggehandicapten’.
Nieuwe aanvragen van een Wajonguitkering worden met ingang van 1 januari 2015 getoetst aan veel strengere regels. 
Daarnaast beoordeelt het UWV bij iedereen die al voor 2015 een Wajong-uitkering had of hij ‘arbeidsvermogen’ heeft, dat wil zeggen of hij mogelijkheden heeft om (gedeeltelijk) te werken. Dit wordt ook wel herindeling of herkeuring genoemd. De uitkomst kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering en voor re-integratie.
Om ervaringen met deze beoordeling te verzamelen en inzicht te krijgen in de gevolgen, vragen we je een vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst vind je op deze link: Vragenlijst (her)keuringen Wajong

 

Vragenformulier melding keuringen ME/CVS-patiënten

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid / Project protocol in praktijk

Werk mee aan verbetering van de beoordeling bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling bij ziekte, WIA, Wajong, WAZ, WAO): geef uw ervaringen door!

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u uw ervaring met een beoordeling bij ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid (keuring) melden. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid gebruikt de gegevens om lotgenoten beter te kunnen adviseren en om voorstellen te doen voor het verbeteren van de keuringspraktijk en van het keuringsprotocol CVS. Daarvoor is zowel melding van positieve als van negatieve ervaringen van belang!

Uw gegevens worden uitsluitend anoniem verwerkt. Wel kunt u aan het eind van het formulier uw persoonsgegevens vermelden. In dat geval kunnen wij contact met u opnemen als we nog vragen hebben en u, desgewenst, te zijner tijd op de hoogte stellen van de resultaten van ons onderzoek.

Het invullen van dit formulier kost naar schatting 30 minuten (exclusief toelichting). Hoe vollediger ingevuld, hoe beter. Betreft uw melding meerdere artsen? bijvoorbeeld een bedrijfsarts en verzekeringsarts dan graag 2 aparte formulieren invullen. Lukt het u niet om het formulier in één keer in te vullen? Het kan ook in delen. Bel daarvoor even met 050 5492906. Door op de verzendbutton onderaan deze webpagina te klikken wordt het formulier automatisch naar ons kantoor verzonden.

Lukt het online invullen van het formulier, om welke reden dan ook, niet dan kunt u:
uw antwoorden ook telefonisch doorgeven,
dit formulier uitprinten, handmatig invullen en daarna opsturen naar de Steungroep.

Alvast hartelijk dank voor het melden van uw keuringservaring!

Mensen met ME/CVS kunnen de Steungroep ook bellen voor informatie en advies over keuringen, werk, school, uitkeringen en voorzieningen. Ook dan kan het handig zijn wanneer u het formulier al hebt ingevuld, maar dat hoeft niet. Het telefoonnummer is 050 5492906.


Vragenformulier melding keuringen ME/CVS-patiënten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het invullen van deze vragenlijst kun je meedoen aan de meldactie over UWV keuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, de ME/CVS Stichting en de ME/cvs Vereniging: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragenlijst-me-keuringen. Invullen kan tot 20 mei 2018. Het UWV en de vereniging van verzekeringsartsen NVVG ontkennen dat de beperkingen van mensen met ME bij keuringen regelmatig onderschat worden. Volgens de Gezondheidsraad is dat wel het geval. Door het invullen van deze vragenlijst kun je je eigen ervaringen met het UWV, positief of negatief, melden.

Het doel van deze actie is om een actueel beeld te krijgen van de ervaringen van mensen met ME met een Ziektewet-,  WIA-, Wajong of WAO-(her)keuring door het UWV. Deze informatie zal gebruikt worden in overleggen en acties, aansluitend bij het advies van de Gezondheidsraad over ME en gericht op verbetering van de keuringen van mensen met ME.

De vragenlijst is alleen bedoeld voor mensen:

- bij wie de diagnose ME, CVS, ME/CVS of SEID door een arts is gesteld, én

- die de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met een keuring (beoordeling) door een verzekeringsarts (keuringsarts) van het UWV.

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragenlijst-me-keuringen.

De oproep aan ME-patiënten om via een vragenlijst positieve en negatieve ervaringen met het UWV te melden heeft in ruim 3 weken bijna 400 reacties opgeleverd. De meldactie is op 20 mei afgesloten. Wij willen iedereen die eraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken.

Het zorgvuldig verwerken van alle gegevens zal veel tijd kosten. Maar de eerste resultaten konden we al gebruiken, onder andere bij een gesprek met het UWV en om een journalist, die bezig is met een achtergrondartikel over ME-onderzoek in Nederland, te informeren. Ook voor de gesprekken met de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken, die we naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad zullen hebben, kunnen we gebruik maken van de binnengekomen gegevens.

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, ME/cvs Vereniging, ME/CVS Stichting.