- Invulschema dagelijkse activiteiten (alleen voor donateurs)

- Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden (alleen voor donateurs)

- Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV (alleen voor donateurs)

Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014

- Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV (alleen voor donateurs)

- Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts (alleen voor donateurs)

Ziekte, stoornissen, beperkingen, participatieproblemen

- De WIA, een ingewikkelde wet

Myalgische Encefalomyelitis. Volwassenen en kinderen. Internationale Consensushandleiding voor artsen 
  (alleen voor donateurs)

- Nederlandse vertaling van een Engelstalige handleiding, die in 2012 is gepubliceerd door een grote groep
  internationale experts op het gebied van ME. De diagnosecriteria van ME worden beschreven en daarnaast
  wordt uitvoerig ingegaan op mogelijkheden om symptomen van ME te behandelen. De tekst bevat schema’s
  die door behandelend artsen ingevuld kunnen worden. Er is tevens uitgebreid aandacht voor jongeren met ME
  (alleen voor donateurs)