- Invulschema dagelijkse activiteiten (alleen voor donateurs Steungroep)

- Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden (alleen voor donateurs Steungroep)

- Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV (alleen voor donateurs Steungroep)

Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014

- Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV (alleen voor donateurs Steungroep)

- Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts (alleen voor donateurs Steungroep)

Ziekte, stoornissen, beperkingen, participatieproblemen

- De WIA, een ingewikkelde wet

Het indienen van een klacht bij het UWV

Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV, kan bezwaar maken of in beroep gaan. Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt, kan een klacht indienen. Wat is precies het verschil, en wanneer heeft klagen zin?

Lees meer

Als u klachten hebt die wijzen op ME/CVS gaat u daarmee gewoonlijk eerst naar de huisarts en eventueel de specialist. Maar als er sprake is van langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid, krijgt u ook met de bedrijfsarts en de verzekeringsarts te maken. Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél, ofwel: wat uw ‘functionele beperkingen en mogelijkheden’ zijn.

Lees meer