word donateur!

Zoeken

Bestel nieuwe brochure

Nieuwe brochure over
werk en inkomen bij
ziekte.

De brochure (61 pagina’s) is te bestellen door € 10,- over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476
t.n.v. Steungroep ME en
Arbeidsongeschiktheid
te Groningen, onder
vermelding van bestelcode
‘WIZ’ en naam en
adresgegevens. Klik hier
voor meer informatie.

Oproepen

Beoordeeld door de bedrijfsarts?

Meld uw ervaring aan de Steungroep, telefoon 050 5492906, of geef het door via dit vragenformulier.

18 maart 2010 persbericht Steungroep: Officieel onderzoek naar UWV-keuringen ME/CVS

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gaat een onderzoek doen naar de zorgvuldigheid van de keuringen die het UWV uitvoert bij ME/CVS-patiënten. Dit heeft demissionair minister Donner gisteren toegezegd in een debat met de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding zijn de meldingen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid over structurele misstanden bij de keuringen, onder andere bij UWV kantoor Hengelo. De Steungroep had om een onafhankelijk onderzoek gevraagd.

  

In een brief van 8 maart aan de Tweede Kamer stelde de minister nog dat er geen aanleiding was voor onderzoek en dat het UWV de beoordeling van ME/CVS-patiënten correct uitvoert.* Er zou slechts sprake zijn geweest van een incidentele fout. In een goed gedocumenteerde brief van 15 maart heeft de Steungroep dat weerlegd.** Eindelijk heeft ook de minister nu gehoor gegeven aan de herhaalde verzoeken van de Steungroep om maatregelen. De Tweede Kamer heeft al vaker aandacht gevraagd voor deze kwestie. ME/CVS is een ziekte die ernstige beperkingen met zich meebrengt. Deze kunnen tot gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid leiden. De kern van de door de Steungroep gesignaleerde misstanden is dat een aantal verzekeringsartsen van het UWV, in strijd met de sociaal-medische kennis en geldende regels en protocollen, geen rekening wil houden met de ernst van deze beperkingen. Daardoor krijgt een aantal ME/CVS-patiënten niet de WIA-, Wajong- of WAO-uitkering waar ze recht op hebben. De Steungroep heeft hierover systematisch informatie verzameld en gaat ervan uit dat de Inspectie Werk en Inkomen deze bij het onderzoek zal betrekken.  

 

* Brief Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 15 maart 2010

** Brief minister Donner 8 maart 2010

Uit het conceptverslag van het overleg tussen de kamercommissie SZW en minister Donner op 17 maart 2010

 

  De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt de belangen van ME/CVS-patiënten op het gebied van werk, inkomen, school/studie en voorzieningen. Meer informatie: www.steungroep.nl of telefoon 050 549 29 06.