word donateur!

Zoeken

Bestel nieuwe brochure

Nieuwe brochure over
werk en inkomen bij
ziekte.

De brochure (61 pagina’s) is te bestellen door € 10,- over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476
t.n.v. Steungroep ME en
Arbeidsongeschiktheid
te Groningen, onder
vermelding van bestelcode
‘WIZ’ en naam en
adresgegevens

Oproepen

13 September 2013 Stuur Achmea een brief tegen stopzetting vergoeding specialistische ME/CVS-zorg

Achmea wil de vergoeding van de zorg door dr. Visser stopzetten. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept, samen met de andere ME/CVS-organsaties, ME- en CVS-patiënten en iedereen die solidair met hen is op om hierover een protestbrief te sturen. Cardioloog Visser is een van de zeer weinige specialisten in Nederland die in ME/CVS zijn gespecialiseerd. Onder Achmea vallen zeven verschillende zorgverzekeringen.

Achmea wil met ingang van 1 januari 2014 de contracten voor zijn zorgverzekeringen met de Stichting Cardiozorg niet wil verlengen. Daardoor krijgen mensen met een naturazorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Agis, De Friesland Zorg en Pro Life het onderzoek en de behandeling door cardioloog dr. F.C. Visser per 2014 niet meer vergoed.

De drie ME/CVS-patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken. Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen.

Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd (pdf-bestand)

Bekijk hier een voorbeeldbrief (word-bestand)

23 februari 2010 Steungroep: Centrale Raad van Beroep: UWV moet ME/CVS patiente urenbeperking geven

Groningen, 23 februari 2010                             PERSBERICHT Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

 

Het UWV heeft ten onrechte aangenomen dat een vrouw die lijdt aan ME/CVS en aan een Posttraumatische stresstoornis hele dagen zou kunnen werken. Dit stelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter in sociale verzekeringszaken in een uitspraak van 19 februari 2010.*

 

 

Het UWV had eind 2005 besloten om de WAO-uitkering van de vrouw te verlagen van de hoogste naar de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse. De CRvB heeft deze beslissing herroepen.

Het UWV meende dat er geen ‘objectief medische gronden’ waren om een urenbeperking te rechtvaardigen. Mw. professor Abraham-Inpijn, die door de CRvB als deskundige was ingeschakeld, kwam echter op grond van de dossiers, informatie van huisarts en behandelend internist, laboratoriumgegevens en wetenschappelijke publicaties tot de conclusie dat betrokkene niet meer dan 20 uur per week zou mogen werken, om overbelasting te voorkomen.

De CRvB stelt dat deze deskundige een volledig en zorgvuldig onderzoek heeft gedaan en dat zij inzichtelijk en goed gemotiveerd tot haar conclusie is gekomen. Daarbij tekent de CRvB aan dat het UWV geen commentaar heeft geleverd op de wetenschappelijke literatuur waarnaar de deskundige heeft  verwezen. Het UWV is tevens veroordeeld in het betalen van een schadevergoeding in de vorm van de wettelijke rente over het te laat uitbetaalde uitkeringsbedrag. 

 

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid blij met uitspraak

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is blij met deze uitspraak. De formule ‘geen objectief medische gronden’ wordt door het UWV regelmatig gebruikt om beperkingen bij ME/CVS niet of minder serieus te nemen. De CRvB heeft met deze uitspraak duidelijk gemaakt dat dit niet zomaar gesteld mag worden, en dat het alle beschikbare gegevens zorgvuldig onderzocht moeten worden. Uit de uitspraak blijkt bovendien dat voor de erkenning van arbeidsongeschiktheid bij ME/CVS geen ‘bijzonder uitzonderingsgeval’ nodig is, zoals het UWV regelmatig stelt. Ook maakt de uitspraak duidelijk dat volgens de CRvB het voorkomen van overbelasting een goede reden voor een urenbeperking kan zijn.

 

* LJN: BL4595 (rechtspraak.nl)